Rezervace divokých koní
Česká krajina

První rezervace na světě, kde se na pastvinách společně pasou divocí koně, zubři a pratuři. Není divu, že se v době svého vzniku stala světově nejsledovanějším českým projektem, o kterém psala média na všech kontinentech. Rezervace divokých koní v Milovicích je unikátní i z dalších důvodů – společnou pastvou kopytníci pomáhají zachraňovat ohrožené druhy květin, motýlů a dalších organismů. Krajinu pak uzdravují nově vzniklými tůněmi, které pomáhají zadržovat vodu, a navracením organické hmoty do půdy, což pomáhá krajině v adaptaci na změny klimatu.

Hlasovat pro projekt
více

Hlasování veřejnosti v Cenách SDGs 2019 skončilo 19. května 2019. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru 30. května 2019.
Právě jste vybrali projekt z kategorie Byznys. Hlasovat můžete ještě také pro projekt v kategorii Veřejná sféra.