O CENÁCH SDGs

Přestože jsou SDGs určeny pro potřeby vlád, cílem je do jejich plnění zapojit co největší počet firem, organizací i jednotlivců.

Ceny SDGs jsou skvělou příležitostí pro velké globální firmy, ale i malé a střední podniky z regionu včetně neziskových organizací, škol i měst, aby ukázaly, jakým způsobem pomáhají svým podnikáním a činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje.

Ceny SDGs jsou unikátním oceněním za naplňování globálních cílů OSN, které inspiruje celý svět. Ztělesňují spolupráci a partnerství mezi nevládní organizací, státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership) a významně naplňují poslední ze 17 Cílů – Partnerství ke splnění cílů.
V Česku je od roku 2017 vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí a Radou kvality ČR. Byznys partnery letošního ročníku jsou společnosti Unilever a Google.
  • Chceme motivovat další hráče z byznysu, ale i z neziskových organizací, veřejné správy i široké veřejnosti, aby začlenili SDGs do svých každodenních aktivit.
  • Chceme ocenit úsilí českých firem i organizací za to, že udržitelnost a SDGs prosazují v rámci svých strategií, a pomáhají tak Česku a světu k udržitelnější budoucnosti a naplňování Agendy 2030.

Přihlášky do Cen SDGs 2020 probíhají v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje 2020.