O CENÁCH SDGs

Vlády po celém světě již SDGs oficiálně přijaly. Teď je řada na nás, abychom je vzali za své. SDGs jasně definují svět, ve kterém chceme žít. Cíle jsou obecně platné pro všechny, nikoho nevyjímaje.

Česká republika ukazuje, jak mohou k udržitelnosti a plnění SDGs skvěle přispívat konkrétní aktivity či strategie firem a dalších organizací. Samotný model Cen SDGs je výjimečný a naplňuje poslední ze 17 Cílů – Partnerství ke splnění cílů.

Ceny SDGs jsou světově unikátním oceněním za naplňování globálních cílů OSN. Ztělesňují spolupráci a partnerství mezi nevládní organizací, státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership). Vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj.
  • Chceme motivovat další hráče z byznysu, ale i z neziskových organizací, veřejné správy i široké veřejnosti, aby začlenili SDGs do svých každodenních aktivit.
  • Chceme ocenit úsilí českých firem i organizací za to, že udržitelnost a SDGs prosazují v rámci svých strategií, a pomáhají tak Česku a světu k udržitelnější budoucnosti a naplňování Agendy 2030.

Global Goals World Cup Prague probíhá v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje.