Nominace do Cen SDGs byla 16. dubna 2017 uzavřena. Pokud chcete přihlásit nefinanční report do kategorie Reporting podle SDGs, kontaktujte nás.

NOMINACE

Máte projekt, produkt nebo službu, která pomáhá naplňovat jeden nebo více Cílů udržitelného rozvoje v Česku nebo v zahraničí? Přihlaste se do Cen SDGs 2017 a inspirujte tak další organizace k udržitelnosti.

1)   Vyplňte krátkou přihlášku. Nominace se uzavírají 16. 4. 2017.

2)   Vyberte kategorii, ve které se ucházíte o ocenění: byznys, veřejná sféra nebo SDGs reporting. Všechny přihlášky budou navíc zařazeny do ocenění odborné poroty a zvláštní ceny od České rozvojové agentury za zahraniční spolupráci.

3)   V průběhu dubna vybere odborná porota 5 projektů z kategorie byznys a veřejná sféra. Ty se objeví na webu k veřejnému hlasování. Využijte své sociální sítě a další komunikační kanály k podpoře vašeho projektu a propagaci SDGs.

4)   Veřejné hlasování končí 14. května 2017. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 27. května za účasti vrcholových představitelů byznysu, vlády i občanské společnosti.

Formulář