Institut sociální práce
Žít doma

Většina z nás chce žít doma. A to i v případě, kdy se neobejde bez pomoci druhých – senioři, osoby se zdravotním postižením, chronicky nemocní atd. Institut sociální práce usiluje o to, aby se pečovatelské služby v 5 krajích staly základními pilíři péče v domácím prostředí, sejmuly břímě z dlouhodobě pečujících rodin a předcházely předčasným vstupům do pobytových služeb. Pečovatelské služby již dále nenahrazují běžně dostupné služby, např. rozvoz obědů nebo úklid. Mají tak více času na skutečně odbornou péči, např. pomoc s hygienou nebo manipulaci s nepohyblivými. Projekt zkvalitnil život 6 004 uživatelům i jejich rodinám.

více


Hlasování veřejnosti v Cenách SDGs 2019 skončilo 19. května 2019. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru 30. května 2019.
Právě jste vybrali projekt z kategorie Byznys. Hlasovat můžete ještě také pro projekt v kategorii Veřejná sféra.