Uzávěrka přihlášek do Cen SDGs 2019 skončila 31. března 2019.

Přihláška do Cen SDGs 2019

Přihlášení do Cen SDGs bylo uzavřeno 6. dubna 2018. Přihlásit můžete pouze projekty do kategorie Reporting podle SDGs a to až do 13. května.
Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) představuje pomoc organizací a subjektů vyspělých států směřující do rozvojových zemí například prostřednictvím finanční, materiální, expertní či technické asistence za účelem dlouhodobě udržitelného rozvoje partnerských zemí.
Projekt nesplňuje pravidla soutěže Ceny SDGs 2019.

Kategorie:
ByznysVeřejná sféraMladý leaderReporting
Pozn: Pro účast v kategoriích Rovnost mužů a žen a Zahraniční rozvojová spolupráce vyberte nejdříve jednu z kategorií Byznys, Veřejná sféra, nebo Mladý leader.
Nominace do Cen SDGs byla 16. dubna 2017 uzavřena.


Název organizace:

Název projektu:
Naplňuje váš projekt zároveň principy zahraniční rozvojové spolupráce? (Projekt bude automaticky zařazen také do ocenění v kategorii Zahraniční rozvojová spolupráce)

ANONE
Pomáhá projekt mimo jiné prosazovat také rovné postavení mužů a žen ve společnosti (SDG 5)? (Projekt bude automaticky zařazen také do ocenění v kategorii Rovnost mužů a žen)

ANONE
Webové stránky organizace:
Webové stránky projektu:

(nepovinné)

Jméno přihlašujícího:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Stručný popis organizace:


Byl projekt / produkt / služba aktivní alespoň jeden měsíc v roce 2018?

ANONE
Zúčastnili jste se se stejným projektem loňského ročníku Cen SDGs? (Pokud ano, je důležité vyplnit přihlášku tak, aby byl zřetelný posun oproti loňskému ročníku)

ANONE
Na které SDGs se projekt zaměřuje?
(zaškrtněte max. 3 možnosti)


Výstižně popište váš projekt.
Zohledněte základní principy a vyzdvihněte provázanost s vybranými cíli.
(Poznámka: V případě postoupení do finále poslouží tento medailonek pro prezentaci projektu ve veřejném hlasování pro kategorii Byznys a Veřejná sféra.)

Pište ve 3. osobě, max. 600 znaků (vč. mezer).

Společenský problém: Přibližte kontext vzniku projektu. Popište společenský problém, kterým se projekt zabývá. Vysvětlete také provazbu na Cíle udržitelného rozvoje.

Mechanismus řešení: Upřesněte, jak je váš projekt řešen (technologie řešení, inovativnost, vyspělost projektu z hlediska časového určení, globální přesah atd.).

Kvantifikace a dopad: Jaký dopad má projekt na společnost? Máte nastavené měřitelné cíle? Sledujete vývoj projektu v čase? Dokážete zhodnotit reálný posun projektu?

Odesláním přihlášky souhlasíte:

Se zpracováním osobních údajů ANO

Souhlasím s pravidly soutěže ANO

Název organizace:

Název projektu:
Naplňuje váš projekt zároveň principy zahraniční rozvojové spolupráce? (Projekt bude automaticky zařazen také do ocenění v kategorii Zahraniční rozvojová spolupráce)

ANONE
Pomáhá projekt mimo jiné prosazovat také rovné postavení mužů a žen ve společnosti (SDG 5)? (Projekt bude automaticky zařazen také do ocenění v kategorii Rovnost mužů a žen)

ANONE
Webové stránky organizace:
Webové stránky projektu:

(nepovinné)

Jméno přihlašujícího:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Stručný popis organizace:


Byl projekt / produkt / služba aktivní alespoň jeden měsíc v roce 2018?

ANONE
Zúčastnili jste se se stejným projektem loňského ročníku Cen SDGs? (Pokud ano, je důležité vyplnit přihlášku tak, aby byl zřetelný posun oproti loňskému ročníku)

ANONE
Na které SDGs se projekt zaměřuje?
(zaškrtněte max. 3 možnosti)


Výstižně popište váš projekt.
Zohledněte základní principy a vyzdvihněte provázanost s vybranými cíli.
(Poznámka: V případě postoupení do finále poslouží tento medailonek pro prezentaci projektu ve veřejném hlasování pro kategorii Byznys a Veřejná sféra.)

Pište ve 3. osobě, max. 600 znaků (vč. mezer).

Společenský problém: Přibližte kontext vzniku projektu. Popište společenský problém, kterým se projekt zabývá. Vysvětlete také provazbu na Cíle udržitelného rozvoje.

Mechanismus řešení: Upřesněte, jak je váš projekt řešen (technologie řešení, inovativnost, vyspělost projektu z hlediska časového určení, globální přesah atd.).

Kvantifikace a dopad: Jaký dopad má projekt na společnost? Máte nastavené měřitelné cíle? Sledujete vývoj projektu v čase? Dokážete zhodnotit reálný posun projektu?

Odesláním přihlášky souhlasíte:

Se zpracováním osobních údajů ANO

Souhlasím s pravidly soutěže ANO

Jméno a příjmení leadera:

Věk:

Název projektu / organizace:


Naplňuje váš projekt / organizace zároveň principy zahraniční rozvojové spolupráce? (Projekt bude automaticky zařazen také do ocenění v kategorii Zahraniční rozvojová spolupráce)

ANONE
Pomáhá projekt / organizace mimo jiné prosazovat také rovné postavení mužů a žen ve společnosti (SDG 5)? (Projekt bude automaticky zařazen také do ocenění v kategorii Rovnost mužů a žen)

ANONE
Webové stránky:
Jméno přihlašujícího:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Na které SDGs se projekt zaměřuje?
(zaškrtněte max. 3 možnosti)


Výstižně popište váš projekt.
Zohledněte základní principy a vyzdvihněte provázanost s vybranými cíli.
(Poznámka: V případě postoupení do finále poslouží tento medailonek pro prezentaci projektu.)

Pište ve 3. osobě, max. 600 znaků (vč. mezer).

Společenský problém: Přibližte kontext vzniku projektu. Popište společenský problém, kterým se projekt zabývá. Vysvětlete také provazbu na Cíle udržitelného rozvoje.

Mechanismus řešení: Upřesněte, jak je váš projekt řešen (technologie řešení, inovativnost, vyspělost projektu z hlediska časového určení, globální přesah atd.).

Kvantifikace a dopad: Jaký dopad má projekt na společnost? Máte nastavené měřitelné cíle? Sledujete vývoj projektu v čase? Dokážete zhodnotit reálný posun projektu?

Odesláním přihlášky souhlasíte:

Se zpracováním osobních údajů ANO

Souhlasím s pravidly soutěže ANO

Název organizace:

Název projektu:
Název organizace:

Stručný popis organizace:
Webové stránky organizace:
Odkaz na report:
Jméno přihlašujícího:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Nahrajte váš report.

Odesláním přihlášky souhlasíte:

Se zpracováním osobních údajů ANO

Souhlasím s pravidly soutěže ANO