Přihlášky do Cen SDGs 2020 byly uzavřeny 30. června 2020.

Přihláška do Cen SDGs 2020

Přihlášky do Cen SDGs 2020 byly uzavřeny 30. června 2020.

Přihlášení do Cen SDGs bylo uzavřeno 6. dubna 2018. Přihlásit můžete pouze projekty do kategorie Reporting podle SDGs a to až do 13. května.
Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) představuje pomoc organizací a subjektů vyspělých států směřující do rozvojových zemí například prostřednictvím finanční, materiální, expertní či technické pomoci za účelem dlouhodobě udržitelného rozvoje partnerských zemí.
Projekt nesplňuje pravidla soutěže Ceny SDGs 2019.

Kategorie (zvolte pouze jednu možnost):
ByznysVeřejná sféraMladý leaderReporting
Pozn: Pro účast v kategoriích Změna klimatu a Zahraniční rozvojová spolupráce vyberte nejdříve jednu z kategorií Byznys, Veřejná sféra, nebo Mladý leader.
Nominace do Cen SDGs byla 16. dubna 2017 uzavřena.

Název organizace:

Název projektu:
Přispívá váš projekt ke zmírnění dopadů Klimatické změny?
(Projekt bude automaticky zařazen také do ocenění v kategorii Změna klimatu)

ANONE
Naplňuje váš projekt zároveň principy zahraniční rozvojové spolupráce? (Projekt bude automaticky zařazen také do ocenění v kategorii Zahraniční rozvojová spolupráce)

ANONE
Webové stránky organizace:
Webové stránky projektu:

(nepovinné)

Jméno přihlašujícího:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Stručný popis organizace:


Zúčastnili jste se se stejným projektem loňského ročníku Cen SDGs? (Pokud ano, je důležité vyplnit přihlášku tak, aby byl zřetelný posun oproti loňskému ročníku)

ANONE
Na které SDGs se projekt zaměřuje?
(zaškrtněte max. 3 možnosti)


Výstižně popište váš projekt.
Zohledněte základní principy a vyzdvihněte provázanost s vybranými cíli.max. 600 znaků (vč. mezer)

Společenský problém: Přibližte kontext vzniku projektu. Popište společenský problém, kterým se projekt zabývá. Vysvětlete také provazbu na Cíle udržitelného rozvoje.max. 600 znaků (vč. mezer)

Mechanismus řešení: Upřesněte, jak je váš projekt řešen (technologie řešení, inovativnost, vyspělost projektu z hlediska časového určení, globální přesah atd.). max. 3000 znaků (vč. mezer)

Kvantifikace a dopad: Jaký dopad má projekt na společnost? Máte nastavené měřitelné cíle? Sledujete vývoj projektu v čase? Dokážete zhodnotit reálný posun projektu?max. 3000 znaků (vč. mezer)

Akcelerátor Cen SDGs: Mám předběžný zájem o účast v Akcelerátoru Cen SDGs, který pomůže zvýšit pozitivní dopad 30 projektům v rozvojovém programu a 5 nejlepším v následné individuální akceleraci. Akcelerátor vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Impact Hub Praha.

ANONE

Seznámil/a jsem se se Zásadami ochrany osobních údajů ANO

Souhlasím s pravidly soutěže Ceny SDGs ANO

Název organizace:

Název projektu:
Přispívá váš projekt ke zmírnění dopadů Klimatické změny?
(Projekt bude automaticky zařazen také do ocenění v kategorii Změna klimatu)

ANONE
Naplňuje váš projekt zároveň principy zahraniční rozvojové spolupráce? (Projekt bude automaticky zařazen také do ocenění v kategorii Zahraniční rozvojová spolupráce)

ANONE
Webové stránky organizace:
Webové stránky projektu:

(nepovinné)

Jméno přihlašujícího:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Stručný popis organizace:


Zúčastnili jste se se stejným projektem loňského ročníku Cen SDGs? (Pokud ano, je důležité vyplnit přihlášku tak, aby byl zřetelný posun oproti loňskému ročníku)

ANONE
Na které SDGs se projekt zaměřuje?
(zaškrtněte max. 3 možnosti)


Výstižně popište váš projekt.
Zohledněte základní principy a vyzdvihněte provázanost s vybranými cíli.Pište ve 3. osobě, max. 600 znaků (vč. mezer)

Společenský problém: Přibližte kontext vzniku projektu. Popište společenský problém, kterým se projekt zabývá. Vysvětlete také provazbu na Cíle udržitelného rozvoje.max. 600 znaků (vč. mezer)

Mechanismus řešení: Upřesněte, jak je váš projekt řešen (technologie řešení, inovativnost, vyspělost projektu z hlediska časového určení, globální přesah atd.). max. 3000 znaků (vč. mezer)

Kvantifikace a dopad: Jaký dopad má projekt na společnost? Máte nastavené měřitelné cíle? Sledujete vývoj projektu v čase? Dokážete zhodnotit reálný posun projektu?max. 3000 znaků (vč. mezer)

Akcelerátor Cen SDGs: Mám předběžný zájem o účast v Akcelerátoru Cen SDGs, který pomůže zvýšit pozitivní dopad 30 projektům v rozvojovém programu a 5 nejlepším v následné individuální akceleraci. Akcelerátor vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Impact Hub Praha. 

ANONE

Seznámil/a jsem se se Zásadami ochrany osobních údajů ANO

Souhlasím s pravidly soutěže Ceny SDGs ANO

Jméno a příjmení leadera:

Věk:

Název projektu / organizace:


Přispívá váš projekt ke zmírnění dopadů Klimatické změny?
(Projekt bude automaticky zařazen také do ocenění v kategorii Změna klimatu)

ANONE
Naplňuje váš projekt / organizace zároveň principy zahraniční rozvojové spolupráce? (Projekt bude automaticky zařazen také do ocenění v kategorii Zahraniční rozvojová spolupráce)

ANONE
Webové stránky:
Jméno přihlašujícího:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Na které SDGs se projekt zaměřuje?
(zaškrtněte max. 3 možnosti)


Výstižně popište váš projekt.
Zohledněte základní principy a vyzdvihněte provázanost s vybranými cíli.
(Poznámka: V případě postoupení do finále poslouží tento medailonek pro prezentaci projektu.)
Pište ve 3. osobě, max. 600 znaků (vč. mezer)

Společenský problém: Přibližte kontext vzniku projektu. Popište společenský problém, kterým se projekt zabývá. Vysvětlete také provazbu na Cíle udržitelného rozvoje.max. 600 znaků (vč. mezer)

Mechanismus řešení: Upřesněte, jak je váš projekt řešen (technologie řešení, inovativnost, vyspělost projektu z hlediska časového určení, globální přesah atd.). max. 3000 znaků (vč. mezer)

Kvantifikace a dopad: Jaký dopad má projekt na společnost? Máte nastavené měřitelné cíle? Sledujete vývoj projektu v čase? Dokážete zhodnotit reálný posun projektu?max. 3000 znaků (vč. mezer)

Akcelerátor Cen SDGs: Mám předběžný zájem o účast v Akcelerátoru Cen SDGs, který pomůže zvýšit pozitivní dopad 30 projektům v rozvojovém programu a 5 nejlepším v následné individuální akceleraci. Akcelerátor vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Impact Hub Praha.

ANONE

Seznámil/a jsem se se Zásadami ochrany osobních údajů ANO

Souhlasím s pravidly soutěže Ceny SDGs ANO

Název organizace:

Stručný popis organizace:
Webové stránky:
Odkaz na report:
Jméno přihlašujícího:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Nahrajte váš report (doporučená velikost do 20 MB)

Akcelerátor Cen SDGs: Mám předběžný zájem o účast v Akcelerátoru Cen SDGs, který pomůže zvýšit pozitivní dopad 30 projektům v rozvojovém programu a 5 nejlepším v následné individuální akceleraci. Akcelerátor vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Impact Hub Praha.

ANONE

Seznámil/a jsem se se Zásadami ochrany osobních údajů ANO

Souhlasím s pravidly soutěže Ceny SDGs ANO