Fakescape

Fakescape je úniková hra pro studenty středních a základních škol, kterou společně vyvinuli studenti a vyučující z Katedry politologie Masarykovy univerzity. Projekt se zábavnou formou dotýká celospolečensky významných témat, jako jsou kritické myšlení, mediální gramotnost a rozpoznávání pravdivých zpráv od těch falešných, a pomáhá tak vzdělávat mladé lidi právě v těchto důležitých oblastech.

více


Právě jste vybrali projekt z kategorie Byznys. Hlasovat můžete ještě také pro projekt v kategorii Veřejná sféra.
Právě jste vybrali projekt z kategorie Veřejná sféra. Hlasovat můžete ještě také pro projekt v kategorii Byznys.