CHEP CZ
Paletový pooling pro cirkulární Supply Chain

Pooling palet, jako cirkulární model založený na principu opakovaného využívání, nahrazuje směnný systém palet při dodávkách zboží od jeho výrobce k maloobchodníkovi, a eliminuje tak zbytečné převážení prázdných palet nazpět. Tím dochází mj. k podstatné úspoře emisí CO2 za nerealizované jízdy kamionů, zvýšení jejich vytíženosti a celkové efektivity při předávání zboží mezi partnery. Pooling také umožňuje vícenásobné sdílení, čímž se dosahuje „průtoku“ pouze jediné palety napříč dodavatelským řetězcem namísto dvou, tří nebo více palet (za každého v řetězci), čímž se druhotně šetří až 70 % dřeva.

více


Právě jste vybrali projekt z kategorie Byznys. Hlasovat můžete ještě také pro projekt v kategorii Veřejná sféra.
Právě jste vybrali projekt z kategorie Veřejná sféra. Hlasovat můžete ještě také pro projekt v kategorii Byznys.