Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní
a udržitelnou industrializaci a inovace


  Inspirace z praxe  Podcíle

INSPIRACE Z ČESKA:

Vzdělávací centrum Tereza – Učíme se venku

Učíme se venku pomáhá učitelům učit venku. Cílem projektu je vyváření vzdělávacích programů a materiálů, které vedou děti k odpovědnosti vůči životnímu prostředí, a to vlastním prožitkem a bádáním. Projekt nabízí nejen učitelům a školám, ale i ostatním průvodcům dětí materiály pro výuku venku, testuje učení venku napříč předměty a věkovými skupinami, sdílí inspirativní příběhy učitelek a učitelů, vytváří podporující komunitu.

Více ZDE

AMBASADOR SDG 9Petr Šimůnek

český novinář, šéfredaktor Forbes Česko

Pavlína Němcová

modelka a podnikatelka

Petr Šimůnek

český novinář, šéfredaktor Forbes Česko

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ:

Dharavi Diary

Dharavi Diary je více než jen mimoškolní vzdělávací program. Indické dívky se učí angličtinu, matematiku i základy programování. Díky novým znalostem mají možnost využívat volně dostupný vývojářský systém MIT App Inventor. Dívkám se již povedlo vytvořit mobilní aplikace, které pomáhají v případech sexuálního obtěžování, nedostatku vody či vzdělávání.

Více ZDE

AUTONOM CAB

Plně autonomní elektromobil AUTONOM CAB od společnosti Navya zapadá do strategie celkové transformace dopravy směrem k rychlejší aplikaci sdílení automobilů a sdílené ekonomiky. Jedná se o první robotizovaný osobní elektromobil určený zejména pro využití v městské taxislužbě. Přepravit je schopen jednoho až šest pasažérů. AUTONOM CAB poskytuje inteligentní dopravní služby pro individuální přepravu.

Více ZDE

BioMASON

Technologie společnosti BioMASON využívá mikroorganismy k přirozenému vytvrzení cihel jako náhradu vypalování v pecích, čímž snižuje dopad na životní prostředí. Během výrobního procesu se mikroorganismy dostávají do písku a podporují tak růst stavebního materiálu. BioMASON v tomto napodobuje růst korálových útesů a využívá mikroorganismy k organickému spojení písku a agregovaných částic.

Více ZDE

PODCÍLE

Rozvinout kvalitní, spolehlivou, udržitelnou a odolnou infrastrukturu, zahrnující i regionální a přeshraniční infrastrukturu, na podporu ekonomického rozvoje a zvýšené kvality života, se zaměřením na ekonomicky dostupný a rovný přístup pro všechny

Podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a do roku 2030 významně zvýšit podíl průmyslu na zaměstnanosti a HDP, a to s ohledem na podmínky v jednotlivých zemích, a zdvojnásobit jeho podíl v nejméně rozvinutých státech

Zlepšit přístup malých průmyslových a jiných podniků – zejména v rozvojových zemích – k finančním službám, včetně dostupných úvěrů, a jejich začleňování do hodnotových řetězců a trhů

Do roku 2030 zmodernizovat infrastrukturu a zdokonalit vybavení průmyslových podniků tak, aby byly udržitelné, účinněji využívaly zdroje; dále využívat více čistých a k životnímu prostředí šetrných technologií a výrobních procesů; zapojí se všechny státy s ohledem na své možnosti

Posílit vědecký výzkum, zlepšit technologickou vybavenost průmyslových odvětví ve všech zemích, zejména rozvojových, a do roku 2030 podporovat inovace a významně zvýšit počet výzkumných a vývojových pracovníků na jeden milion obyvatel a výdaje na soukromý i veřejný výzkum a vývoj

Napomáhat rozvoji udržitelné a odolné infrastruktury v rozvojových zemích prostřednictvím lepší finanční, technologické a technické podpory africkým, nejméně rozvinutým, vnitrozemským rozvojovým a malým ostrovním rozvojovým státům

Podporovat rozvoj technologií, výzkumu a inovací v rozvojových zemích, včetně zajišťování příznivého politického prostředí mimo jiné pro průmyslovou diverzifikaci a výrobu zboží s přidanou hodnotou

Výrazně zvýšit přístup k informačním a komunikačním technologiím a usilovat o poskytování všeobecného a cenově dostupného přístupu k internetu v nejméně rozvinutých státech do roku 2020
Zdroj: Informační centrum OSN V Praze, 2018

TIPY:

Vyhněte se předehřívání trouby. Pokud nepotřebujete na pečení přesně stanovenou teplotu, zapínejte troubu až poté, co do ní vložíte pokrm.

Šetřete elektřinou tak, že domácí spotřebiče i svůj počítač zapojíte do vícenásobné zásuvky a tu zcela vypnete, když je zrovna nepotřebujete používat.

Utěsněte okna i dveře: zlepšíte tak hospodaření s teplem.

Recyklování papíru, plastů, skla a hliníku zabraňuje narůstání skládek.

Vykompenzujte své zbývající emise oxidu uhličitého. Na Climate Neutral Now si můžete spočítat svou uhlíkovou stopu a koupit klimatický kredit. Tímto způsobem pomůžete k rychlejšímu snižování celosvětových emisí.

Dejte nám vědět o svých aktivitách na podporu globálních cílů: používejte na sociálních sítích hashtag #SDGs, #GlobálníCíle a ‪#GlobalGoals.