Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku


  Inspirace z praxe  Podcíle

INSPIRACE Z ČESKA:

Pražské matky – Bezpečné cesty do školy

Cílem programu Bezpečné cesty do školy je ve spolupráci se školami, rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách (nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na koloběžce, na kole nebo veřejnou dopravou. Organizace Pražské matky zároveň společně se zapojenými politiky, úředníky a odborníky mění okolí škol tak, aby bylo bezpečnější a aby děti mohly chodit do školy i ze školy samostatně.

Více ZDE

AMBASADOR SDG 3Lenny

zpěvačka a skladatelka

Lenny

zpěvačka a skladatelka

Petr Koukal

olympionik a badmintonista

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ:

Solární naslouchadlo

Naslouchátko s dobíjecími bateriemi na solární energii představuje unikátní nástroj, jak v rozvojových zemích zabezpečit kvalitní a opět plnohodnotný život lidem se sluchovým postižením. Howard Weinstein, zakladatel neziskové organizace Solar Ear, dokázal se svou udržitelnou inovací změnit život více než milionu lidí.

Více ZDE

Dostupná zdravotní péče prostřednictvím mobilní aplikace ClickMedix

Aplikace ClickMedix umožňuje lékařům po celém světě jednak sloužit více pacientům s nižšími náklady, jednak umožňuje místnímu zdravotnímu personálu získání zkušeností od zkušených odborníků ze zahraničí. Do online systému jsou zadány veškeré symptomy, lékaři pak na dálku přezkoumají předložené informace a poskytují léčebné plány méně zkušeným kolegům. Celkově se takto ošetří až desetkrát více pacientů než prostřednictvím osobních konzultací.

Více ZDE

PODCÍLE

Do roku 2030 celosvětově snížit míru mateřské úmrtnosti na méně než 70 na 100 tisíc porodů

Do roku 2030 zabránit úmrtím novorozenců a dětí mladších pěti let, jimž je možné předejít. Všechny země budou usilovat o snížení novorozenecké úmrtnosti na úroveň maximálně 12 úmrtí na 1000 živě narozených dětí a snížení úmrtnosti dětí mladších pěti let na úroveň 25 a méně na 1000 živě narozených dětí

Do roku 2030 ukončit epidemii AIDS, tuberkulózy, malárie a zanedbávaných tropických nemocí a bojovat proti hepatitidě, vodou přenášeným nemocem a ostatním přenosným nemocem

Do roku 2030 snížit pomocí prevence a léčby o třetinu předčasnou úmrtnost na nepřenosné choroby; podporovat duševní zdraví a duševní pohodu

Posílit prevenci a léčbu užívání návykových látek, včetně užívání narkotik a škodlivého užívání alkoholu

Do roku 2020 celosvětově snížit na polovinu počet úmrtí a zranění při dopravních nehodách

Do roku 2030 zajistit všeobecný přístup ke službám pro sexuální a reprodukční zdraví, jako jsou programy plánovaného rodičovství, informace a vzdělávání nebo zahrnutí problematiky reprodukčního zdraví do národních strategií a programů

Docílit všeobecného zabezpečení zdraví, včetně ochrany finančních rizik, přístupu ke kvalitní základní zdravotní péči a přístupu k bezpečným, účinným, kvalitním a cenově dostupným základním léčivům a očkovacím látkám pro všechny

Do roku 2030 podstatně snížit počet úmrtí a onemocnění vlivem nebezpečných chemických látek a znečištěného vzduchu, vody a půdy

Posílit uplatňování rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku ve všech zemích dle potřeby

Podporovat výzkum a vývoj vakcín a léků na přenosné i nepřesné choroby, které primárně postihují především rozvojové země, poskytnout přístup k cenově dostupným základním lékům a vakcínám v souladu s Deklarací z Dohá o Dohodě TRIPS a veřejném zdraví, která potvrzuje právo rozvojových zemí plně využít ujednání v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, pokud jde o flexibilitu v ochraně veřejného zdraví a zejména v přístupu k lékům pro všechny

Podstatně zvýšit financování zdravotnictví a nábor, rozvoj, školení a retence pracovníků ve zdravotnictví v rozvojových zemích, zejména v těch nejméně rozvinutých a v malých ostrovních rozvojových státech

Zvýšit kapacitu všech zemí, zejména rozvojových, pro včasné varování, snižování rizik a řízení národních a globálních zdravotních rizik
Zdroj: Informační centrum OSN V Praze, 2018

TIPY:

Nastavte si termostat na nižší teploty pro zimu a vyšší teploty pro léto.

Zvolte lepší pleny. Dávejte svému dítěti textilní pleny nebo kupujte pleny od značky šetrné k životnímu prostředí.

Nechte očkovat sebe i své děti. Chránit svou rodinu proti nemocem přispívá k veřejnému zdraví.

Jezděte na kole, choďte pěšky nebo používejte veřejnou dopravu. Auto používejte, jen pokud se vás sejde větší skupina.

Dejte nám vědět o svých aktivitách na podporu globálních cílů: používejte na sociálních sítích hashtag #SDGs, #GlobálníCíle a ‪#GlobalGoals.