Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování


  Inspirace z praxe  Podcíle

INSPIRACE Z ČESKA:

Skupina ČEZ – Mobilní aplikace Pomáhej pohybem

Mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má každý možnost pomáhat vlastním aktivním pohybem nejen sobě k lepšímu zdraví, ale také druhým, kteří pomoc potřebují. Aplikace zaznamenává pohyb uživatele (např. chůzi, běh, jízdu na kole, lyžování, ale třeba i jízdu na koni a kajaku nebo indoorové aktivity typu aerobik a běh na trenažéru). Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nasbírají dostatečný počet bodů, Nadace ČEZ projekt finančně podpoří.

Více ZDE

AMBASADOR SDG 17Taťána Gregor Kuchařová

Miss World 2006, zakladatelka Nadačního fondu Krása pomoci

Taťána Gregor Kuchařová

Miss World 2006, zakladatelka Nadačního fondu Krása pomoci

Patrik Rytmus Vrbovský

slovenský rapper

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ:

Pre-Organic Cotton

Program předorganické bavlny (Pre-Organic Cotton = POC) podporuje přechod indických zemědělců z pěstování konvenční bavlny na pěstování organické bavlny prostřednictvím kupních smluv. Jedná se o partnerství mezi dvěma japonskými společnostmi Itochu a kurkku, které spolupracují s indickými zemědělci na podpoře produkce organické bavlny.

Více ZDE

Adidas a BGW

Společnost Adidas, ve spolupráci s provozovatelem berlínské hromadné dopravy BGW, vypustila do projede boty Equipment 93/Berlín, které kopírují firemní barvy vozidel berlínského dopravce. Kromě funkčních tenisek majitelé získávají roční kupon městské hromadné dopravy, který je všitý do jazyku obuvi. Vlastníci tak mohou cestovat jakýmkoli dopravním vozidlem od BGW. Jde o jedinečný způsob, jak zatraktivnit městskou dopravu pro mladé a šetřit životní prostředí.

Více ZDE

Apple s Malalou Yousafzai

Společnost Apple ve spolupráci s Malalou Yousafzai, bojovnicí za práva žen, spustila partnerství na podporu vzdělávání znevýhodněných dívek v Afghánistánu, Pákistánu, Libanonu, Turecku a Nigérii. Tim Cook z Apple a Malala, nositelka Nobelovy ceny za mír, oznámili toto průkopnické spojení, které zprostředkuje finanční prostředky a zdroje k zajištění vzdělávání pro více než 100 000 dívek v těchto oblastech.

Více ZDE

Ceny SDGs

Ceny SDGs, které se od roku 2017 vyhlašují v České republice, demonstrují partnerství a spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership). Jedná se o první nezávislé ocenění v naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN. Takto nastavený model je ve světě výjimečný a sám od sebe naplňuje poslední ze 17 SDGs – Partnerství ke splnění cílů. Tento model se stal inspirací dalším zemím.

Více ZDE

PODCÍLE

FINANCE

Posílit mobilizaci domácích zdrojů, mimo jiné prostřednictvím mezinárodní podpory rozvojovým zemím, ke zlepšení domácích kapacit pro výběr daní a dalších příjmů

Plně realizovat závazky rozvinutých zemí v rámci Oficiální rozvojové pomoci (ODA), včetně závazku mnoha vyspělých zemích poskytnout 0,7 procenta ODA/HND rozvojovým zemím a 0,15 až 0,20 procenta ODA/HND nejméně rozvinutým zemím; poskytovatelé ODA by měli zvážit stanovení cíle poskytnout alespoň 0,20 procenta ODA/HND nejméně rozvinutým zemím

Mobilizovat dodatečné finanční prostředky z různých zdrojů pro rozvojové státy

Pomoci rozvojovým zemím při dosahování dlouhodobé dluhové udržitelnosti prostřednictvím koordinovaných politik zaměřených na podporu financování dluhu, oddlužení a restrukturalizaci dluhu dle potřeby, a zabývat se vnějším zadlužením silně zadlužených chudých zemí, aby se snížila jejich míra zadluženosti

Přijmout a realizovat režimy na podporu investic pro nejméně rozvinuté státy
TECHNOLOGIE

Posílit spolupráci sever-jih, jih-jih, trojstrannou regionální a mezinárodní spolupráci v přístupu k vědě, technologiím a inovacím, a posílit sdílení znalostí za vzájemně dohodnutých podmínek, mimo jiné prostřednictvím lepší koordinace stávajících mechanismů, zejména na úrovni OSN, a prostřednictvím mechanismu mezinárodního zpřístupňování technologií

Podporovat rozvoj, transfer a rozšiřování technologií šetrných k životnímu prostředí do rozvojových zemí za výhodných podmínek, včetně koncesí a preferenčních podmínek na základě vzájemných dohod

Plně zprovoznit technologickou banku a mechanismy budování vědeckých, technologických a inovačních kapacit pro nejméně rozvinuté státy do roku 2017 rozšířit používání technologií, zejména informačních a komunikačních
BUDOVÁNÍ KAPACIT

Posílit mezinárodní podporu pro realizaci efektivního a cíleného budování kapacit v rozvojových zemích na podporu národních plánů naplňování všech cílů udržitelného rozvoje, a to i prostřednictvím spolupráce sever-jih, jih-jih a trojstranné spolupráce
OBCHOD

Podporovat univerzální, standardizovaný, otevřený, nediskriminační a spravedlivý multilaterální obchodní systém pod dohledem Světové obchodní organizace (WTO), a to i prostřednictvím závěrů vyjednávání v Rozvojové agendě WTO z Dauhá

Výrazně zvýšit vývoz rozvojových zemí, zejména s cílem zdvojnásobit podíl nejméně rozvinutých států na světovém vývozu do roku 2020

Umožnit nejméně rozvinutým státům bezcelní a bezkvótový přístup na trhy v dlouhodobém měřítku, v souladu s rozhodnutími Světové obchodní organizace, mimo jiné zajištěním toho, že preferenčních pravidla původu vztahující se na dovoz z nejméně rozvinutých států jsou transparentní a jednoduchá a přispívají k usnadnění přístupu na trhy
SYSTÉMOVÉ OTÁZKY
Politika a institucionální soudržnost

Posílit globální makroekonomickou stabilitu, mimo jiné prostřednictvím koordinace politik a jejich koherence

Podporovat politickou soudržnost pro udržitelný rozvoj

Respektovat politiku jednotlivých států při zavádění a provádění politik pro vymýcení chudoby a udržitelný rozvoj
Mnohostranná partnerství

Posílit globální partnerství pro udržitelný rozvoj podporované mnohostranným partnerstvím ve prospěch mobilizace a sdílení znalostí, expertízy, technologií a finančních zdrojů na podporu dosažení cílů udržitelného rozvoje ve všech zemích, zejména rozvojových

Podněcovat a podporovat efektivní partnerství veřejných institucí, partnerství veřejného a soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti, a to na základě zkušeností a využívání zdrojových strategií partnerství
Data, monitorování a odpovědnost

Do roku 2020 zvýšit podporu budování kapacit rozvojových zemí, včetně nejméně rozvinutých a malých ostrovních rozvojových států, k výraznému zvýšení dostupnosti vysoce kvalitních, aktuálních a spolehlivých údajů členěných podle příjmů, pohlaví, věku, rasy, etnického původu, migračního statutu, zdravotního postižení, geografické polohy a dalších relevantních charakteristik v národním kontextu

Do roku 2030 stavět na stávajících iniciativách s cílem rozvinout prostředky pro měření pokroku v oblasti trvale udržitelného rozvoje, které doplní hrubý domácí produkt a podporou budování statistických kapacit rozvojových států
Zdroj: Informační centrum OSN V Praze, 2018

TIPY:

Nakupujte v místě bydliště. Podpoříte místní obchody i zaměstnanost těch, kdo v nich pracují. Navíc přispějete k tomu, aby se snížil počet nákladních aut, která převážejí zboží na velké vzdálenosti.

Sdílejte, nikoli pouze lajkujte. Když na sociálních sítích narazíte na zajímavý příspěvek o ženských právech nebo změně klimatu, sdílejte ho, ať se o něm dozvědí i vaši přátelé.

Buďte informovaní. Sledujte místní zpravodajství a udržujte si přehled současném dění a Globálních cílech na @GlobalGoalsUN.

Využijte svého práva zvolit si představitele své země i místní komunity.

Dejte nám vědět o svých aktivitách na podporu globálních cílů: používejte na sociálních sítích hashtag #SDGs, #GlobálníCíle a ‪#GlobalGoals.