Tesco Stores ČR
Žádné jídlo nazmar

S jídlem prostě není správné plýtvat, a to zvláště v okamžiku, kdy celosvětově přichází třetina potravin nazmar a jeden z devíti lidí trpí podvýživou. Tento nepoměr chce Tesco změnit. Neřeší proto plýtvání izolovaně pouze ve svých obchodech, ale dívá se na celý řetězec. Díky dlouhodobým partnerstvím, odpovědné výrobě a spotřebě je schopno snižovat potravinový odpad a pomoci potravinami tam, kde jich je naopak nedostatek. „Tesco je jediný řetězec v Česku, který se aktivně zapojuje do problematiky plýtvání potravinami již několik let,“ říká Věra Doušová, ředitelka pražské potravinové banky.

www.itesco.cz