SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ

Slavnostní vyhlášení vítězů druhého ročníku Cen SDGs proběhne v úterý 12. června 2018 v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí.

V průběhu večera zazní inspirativní řeč zahraničního hosta, dánského ministra financí Kristiana Jensena, pod jehož silový resort v Dánsku spadá agenda udržitelnosti a SDGs.

Významná společenská akce již podruhé v ČR ocení průkopníky SDGs, kteří se na národní úrovni zasazují o naplňování Agendy 2030 od OSN a skrze SDGs mění svět k lepšímu.

Slavnostní vyhlášení Cen SDGs 2018 je uzavřená akce na pozvání pro cca 150 hostů z řad zúčastněných firem a organizací, vrcholových představitelů vlády a partnerů.

Jaká atmosféra doprovázela loňský ročník slavnostního předávání Cen SDGs 2017? Podívejte se na after video.

Podívejte se na záznam exkluzivního rozhovoru ekonoma Tomáše Sedláčka s profesorem Jeffrey D. Sachsem, advokátem OSN pro SDGs.