SCIO – ScioŠkola

Svět 21. století je světem rychlých změn. Z hlediska vzdělávání přestává být důležité čerpání mnoha znalostí, vnější motivace nebo porovnávání dětí s různými schopnostmi mezi sebou. Změnu vzdělávacího paradigmatu reflektují ScioŠkoly a nabízejí možnost připravit děti na to, aby v dnešním a budoucím světe obstály a mohly prožít spokojený a naplněný život. Rozvíjejí studijní autonomii, přirozenou zvídavost a radost z učení. Podporují děti, aby budovaly svou vnitřní motivaci, komunikační a další tzv. měkké dovednosti. Poskytují inspirativní prostředí, ve kterém děti motivují, aby vlastní iniciativou dokázaly být aktivními tvůrci změn a utvářely tak lepší svět. K dětem se přistupuje individuálně, rozvíjejí se vztahy uvnitř i vně školy. Mezi základní hodnoty ScioŠkol patří svoboda, morálka, aktivita, optimismus, odvaha a otevřenost. Pedagogika ScioŠkol vychází z poznatků moderních věd, jako neurologie, pedagogika a psychologie. Inspirují se také dlouholetými zkušenostmi zahraničních škol.