Uzávěrka přihlášek do Cen SDGs 2018 již skončila.

PŘIHLÁŠKY

Máte projekt, produkt nebo službu, která pomáhá naplňovat jeden nebo více Cílů udržitelného rozvoje v Česku nebo v zahraničí?

Přihlaste se do Cen SDGs 2018 a inspirujte tak další organizace k udržitelnosti.

Uzávěrka přihlášek je 6. dubna 2018.

Přihlášky do kategorie Reporting podle SDGs je možné zasílat až do 13. května.

Které české projekty nejlépe pomáhají naplňovat Cíle udržitelného rozvoje?
Rozhodujete vy!

Veřejné hlasování proběhne podle systému Demokracie 21 v období
od 7. května do 1. června 2018.

1)   Vyplňte přihlašovací formulář.

2)   Vyberte kategorii, ve které se ucházíte o ocenění: Byznys, Veřejná sféra, Cena pro mladé leadery do 30 let nebo Reporting podle SDGs. Všechny přihlášky budou navíc zařazeny do Ceny odborné poroty a Ceny České rozvojové agentury.

3)   V průběhu dubna vybere odborná porota pět projektů z kategorie Byznys a pět projektů z kategorie Veřejná sféra. Ty se objeví na webu k veřejnému hlasování.

4)   Veřejné hlasování proběhne od 7. května do 1. června 2018.

5)   Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 12. června 2018 za účasti vrcholných představitelů byznysu, vlády i občanské společnosti.

Ukázka správně vyplněné přihlášky zde

Které české projekty nejlépe pomáhají naplňovat Cíle udržitelného rozvoje?
Rozhodujete vy!

Veřejné hlasování proběhne podle systému Demokracie 21 v období
od 7. května do 1. června 2018.