O SDGs

Naše planeta se potýká s obrovskými ekonomickými, sociálními a environmentálními problémy. Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) definují globální priority a cíle pro období do roku 2030, které pomohou tyto světové problémy vyřešit.

STATISTICKÁ DATA

Podle každoročního srovnávacího výzkumu IPSOS se povědomí české veřejnosti o SDGs zvýšilo oproti předchozímu průzkumu z roku 2016 na 35 %. Češi přikládají největší význam Zdraví a kvalitnímu životu (SDG 3), Ekonomickému růstu (SDG 8) a Životu na souši (SDG 15).

Jsou to více než dva roky, co všechny členské státy OSN včetně České republiky přijaly tzv. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs = Sustainable Development Goals). V červenci 2017 prezentovaly vybrané země světa včetně Česka aktuální pokrok v naplňování SDGs na zasedání High-level Political Forum on Sustainable Development (Politické fórum na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji) v sídle OSN v New Yorku. Během setkání byla zveřejněna celosvětová studie SDG Index, která posuzuje pokrok jednotlivých zemí s ohledem na dosažení Cílů udržitelného rozvoje. Ze 157 hodnocených zemí se Česko umístilo na 5. místě hned za skandinávskými zeměmi.