O SDGs

Naše planeta se potýká s obrovskými ekonomickými, sociálními a environmentálními problémy. V září 2015 přijaly všechny členské státy OSN 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), které mají tyto problémy do roku 2030 vyřešit. SDGs přinášejí plán vedoucí k vymýcení extrémní chudoby, boji s nerovností a nespravedlností a k ochraně naší planety před změnou klimatu. Plán, jak do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života pro všechny lidi na světě, nikoho nevyjímaje. SDGs jasně definují svět, ve kterém chceme žít.

Přestože jsou SDGs určeny pro potřeby vlád, na rozdíl od předchozích Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) jsou příležitostí pro velké globální firmy, ale i malé a střední podniky z regionu včetně neziskových organizací, škol i měst, aby ukázaly, jakým způsobem pomáhají svým podnikáním a činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje.

SDGs zavazují každého z nás, abychom byli zodpovědnými obyvateli planety, kteří berou ohled na lidi i ekosystémy a začleňují udržitelnost do svých každodenních činností. Řadu cílů se nám podařilo naplnit, u některých jsme na půl cesty, jiné vyžadují ještě hodně práce.

Více o SDGs se dočtete ZDE

Česko a SDGs

Z průzkumu výzkumné a technologické společnosti Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti (červen 2019) vyplývá, že povědomí o Cílech udržitelného rozvoje mají 3 z 10 Čechů (konkrétně 31 %), častěji vysokoškoláci. Mezi nejdůležitější cíle řadí lidé v Česku SDG 3 – Zdraví a kvalitní život, s odstupem pak SDG 6 – Pitnou vodu a kanalizaci a SDG 8 – Důstojnou práci a ekonomický růst.

Nejlépe je dle české populace řešen cíl Pitná voda a kanalizace (SDG 6) a Kvalitní vzdělání (SDG 4). Mezi tři nejúspěšněji řešené cíle se nově řadí Rovnost mužů a žen (SDG 5). Jako klíčoví aktéři k naplňování SDGs jsou dlouhodobě českou veřejností vnímáni stát a vláda (77 %).

Bezmála 60 % dotazovaných uvádí, že o SDGs nejčastěji slýchají právě od zástupců veřejné správy, což je oproti loňsku nárůst o desetinu.


Česko se také dlouhodobě pohybuje na vysokých příčkách v žebříčku, který měří pokroky jednotlivých zemí v dosahování SDGs. Světová studie SDG Index je každoročně prezentována v rámci High-level Political Forum on Sustainable Development (Politické fórum na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji) v sídle OSN v New Yorku. V roce 2019 se Česko umístilo na 7. místě ze 162 hodnocených zemí světa (v roce 2018 patřila Česku 13. příčka ze 155 zemí).