O SDGs

Naše planeta se potýká s obrovskými ekonomickými, sociálními a environmentálními problémy. Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) definují globální priority a cíle pro období do roku 2030, které pomohou tyto světové problémy vyřešit.

Dle reprezentativního výzkumu IPSOS jsou témata, na která SDGs cílí, pro českou populaci důležitá. Čtyři pětiny Čechů si myslí, že by se česká vláda měla zapojovat do plnění SDGs a tři čtvrtiny si to myslí i o soukromém sektoru. Výsledky výzkumu zde.

I přestože jsou témata globálních cílů pro Čechy důležitá, z výzkumu IPSOS vyplývá, že povědomí o SDGs je v Česku zatím malé: přes 70 % o SDGs nikdy neslyšelo. A to se snažíme změnit.

Na summitu o udržitelném rozvoji světa v New Yorku se na nich v rámci Agendy 2030 v září 2015 shodlo všech 193 členských států OSN včetně České republiky. Společně tak přicházejí s globální dohodou do roku 2030 vymýtit světovou chudobu, odstranit nerovnost a úspěšně bojovat s klimatickými změnami. Do řešení Cílů udržitelného rozvoje se zapojí veřejný, neziskový i soukromý sektor.

Více o SDGs na Informačním centru OSN v Praze zde
a na stránkách UN Global Compact v ČR zde.