O CENÁCH SDGs

Vlády po celém světě již principy SDGs oficiálně přijaly. Nyní nastal čas, aby se do procesu zapojili také ostatní. SDGs jasně definují svět, ve kterém chceme žít. Jsou obecně platné pro všechny, nikoho nevyjímaje.

Nejen ve světě, ale i v České republice, vidíme skvělé konkrétní aktivity a strategie, které podnikají firmy a další organizace v rámci udržitelnosti a přispívají tak k plnění SDGs.

  • Chceme vyzdvihnout první kroky směrem k naplňování SDGs v ČR a ocenit je v rámci druhého ročníku Cen SDGs
  • Chceme motivovat další hráče, nejen z řad byznysu, ale i neziskových organizací, veřejné správy i široké veřejnosti k začlenění SDGs do každodenních životů
  • Chceme ocenit úsilí českých firem i organizací, které začleňují udržitelnost do své strategie a pomáhají tak České republice a světu k udržitelnější budoucnosti a naplňování Agendy 2030

    Takto nastavený model je ve světě výjimečný a sám od sebe naplňuje poslední ze 17 SDGs – Partnerství ke splnění cílů.

    Ceny SDGs pomáhají k naplňování mezinárodních závazků, zvyšují viditelnost a přinášejí zahraniční renomé ČR jako jednoho z lídrů naplňování Agendy 2030.

První ročník Cen SDGs v číslech

(březen–květen 2017)

Více o prvním ročníku

V ČEM JSOU CENY SDGs JINÉ

Ceny SDGs demonstrují partnerství a spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership). Jedná se o první nezávislé ocenění na světě v naplňování udržitelnosti, které pořádá Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí pod záštitou Informačního centra OSN a Národní sítě UN Global Compact v Česku.


Takto nastavený model je ve světě výjimečný a sám od sebe naplňuje poslední ze 17 SDGs – Partnerství ke splnění cílů.

Ceny SDGs pomáhají k naplňování mezinárodních závazků, zvyšují viditelnost a přinášejí zahraniční renomé ČR jako jednoho z lídrů naplňování Agendy 2030.