Nadační fond Avast – Spolu až do konce

Téma smrti a umírání je v ČR tabuizované. A to i přesto, že se týká každého z nás. Grantový program Nadačního fondu Avast s názvem Spolu až do konce je zaměřený na péči o umírající v České republice a přístup společnosti k umírání jako takovému. Základní vizí programu je, aby měl každý člověk k dispozici kvalitní informace a mohl se na konci svého života svobodně rozhodnout, kde a jak chce zemřít, jaký způsob péče zvolí a koho chce mít nablízku. Po třech letech nadační fond strategicky spolupracuje s hlavními odbornými institucemi v paliativní oblasti, Ministerstvem zdravotnictví ČR a podílí se na systémovém rozvoji paliativní péče v české společnosti. Zástupci ministerstva, kteří zodpovídají za oblast paliativní péče, pomáhali s výběrem kvalitních projektů a ministerstvo se poté rozhodlo i zásadně navázat na činnost fondu a úspěšnost 3. ročník programu rozvoje nemocniční paliativní péče. V následujících dvou letech uvolní desítky milionů korun na dlouhodobý a udržitelný rozvoj paliativních a podpůrných center v českých nemocnicích. Právě tam každoročně umírá 70 % všech Čechů.