Nadace DOBRÝ ANDĚL

Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám s dětmi, kde rodič nebo dítě trpí onkologickým onemocněním nebo dítě jiným závažným onemocněním. Prostřednictvím nadace dárci, Dobří andělé, podpořili již více než 4 000 rodin, které se vlivem onemocnění ocitly v tíživé situaci. Každý dárce vidí, komu pomáhá. Jeho příspěvky jsou odevzdány do posledního haléře, neboť provoz nadace je financován ze soukromých zdrojů zakladatelů a dalších filantropů.