MIWA (Minimum Waste)

Lidstvo vyprodukuje 78 milionů tun plastových obalů ročně. Kdy a kdo to zastaví? Třeba právě vy! Asi už znáte bezobalové obchody. MIWA je o krok dál tím, že obalů zbavuje celý dodavatelský řetězec. Prostřednictvím distribučně-prodejního systému zajišťuje bezodpadovou cestu zboží od výrobce až do prodejny, hygienicky a s využitím technologií pro komfortní nákup a chytrý přehled o původu a kvalitě zboží. Nakupujete právě jen požadované množství, čímž se snižuje i odpad potravinový. MIWA podporuje odpovědnou výrobu a spotřebu, jelikož eliminuje tvorbu jednorázových spotřebitelských i transportních obalů.

www.www.miwa.eu/cs