Ministerstvo zemědělství
Protierozní kalkulačka

Půda je neobnovitelným přírodním zdrojem. Je předpokladem pro zajištění potravinové soběstačnosti nejenom pro nás, ale i pro naše děti. V České republice každoročně dochází ke ztrátě 21 mil. tun půdy vodní erozí. Cílem projektu Protierozní kalkulačka je poskytovat zemědělcům informace o míře erozní ohroženosti a navrhovat optimální řešení ochrany půdy. Aplikuje při tom principy dlouhodobé udržitelnosti využívání zemědělské půdy. Pomáhá posílit schopnost půdy odolávat erozi i suchu. Musíme změnit své chování, abychom ochránili dostatek kvalitní půdy pro budoucnost. Aplikace Protierozní kalkulačka nám v tom pomůže.

https://kalkulacka.vumop.cz