Kola pro Afriku

Projekt Kola pro Afriku přináší naději gambijským dětem. Mobilita dětí za vzděláním v Gambii je problematická. Veřejná doprava nefunguje a cestovné je velmi nákladné. Místní děti cestu do školy absolvují převážně pěšky. Velké vzdálenosti do školy způsobují časté pozdní příchody dětí. Kola pro Afriku pomáhají dětem na jejich cestě za vzděláním, a to darovanými koly z České republiky. Takto obdarovala organizace již více než 6 000 gambijských školáků. Vrací zpět do života jízdní kola, která českým uživatelům již dosloužila. Organizace do projektu zapojuje v ČR také osoby s handicapem na trhu práce a osoby ve výkonu trestu z věznice Heřmanice. V Gambii vytváří nová pracovní místa pro školní mechaniky, zapojují místní obyvatele a rozvíjí spolupráci s Ministerstvem školství v Gambii. Darovaná kola z ČR tak přináší dětem novou cestu do školy a za vzděláním na udržitelném dopravním prostředku.