KATEGORIE

Soukromý
sektor
(veřejné hlasování)
Veřejná
sféra
(veřejné hlasování)
Cena odborné
poroty
(cena odborné poroty za nejlepší SDG projekt)
Reporting
podle SDGs
(cena odborné poroty za nejlepší reporting udržitelnosti v naplňování SDGs)
Cena České
rozvojové
agentury
(za významný přínos k naplňování cíle SDG 17)

Soukromý sektor
Kategorie pro firmy všech velikostí.

Veřejná sféra
Kategorie je otevřena všem nekomerčním subjektům (neziskové organizace, veřejná správa, školy, aj.)

Reporting podle SDGs
Firmy po celém světě postupně mění své byznys modely, aby odpovídaly společenským potřebám a začleňují SDGs do strategie udržitelnosti i svých reportů. SDGs jim nabízí obecné indikátory a společný jazyk, kterým mluví firmy na celém světě a reportují tak svůj postup směrem k udržitelnější budoucnosti.
Celá řada firem ve svých zprávách o udržitelnosti a CSR (společenské odpovědnosti) již zveřejňuje výsledky týkající se témat udržitelného rozvoje, jako je např. změna klimatu, udržitelné hospodaření s vodou nebo zaměstnanost, diverzita či rovnost žen a mužů.
My však hledáme první reporty, které jsou v ČR revoluční a reflektují v rámci udržitelnosti právě SDGs.

Cena České rozvojové agentury
Cena České rozvojové agentury je udělována za významný přínos k naplňování cíle SDG 17 – partnerství v rozvojové spolupraci. Kandidáty mohou být aktéři z řad soukromých firem, nevládních organizací, akademické a výzkumné sféry či měst a obcí. Ocenění se uděluje za inovativní řešení problémů v oblasti globálního udržitelného rozvoje, kterého bylo dosaženo v úzké spolupráci českého a zahraničního subjektu v rozvojové zemi.