KATEGORIE

Byznys
(veřejné hlasování)
Veřejná
sféra
(veřejné hlasování)
Cena pro mladé
leadery
do 30 let
Reporting
podle SDGs
Cena odborné
poroty
Cena České
rozvojové
agentury

Byznys

SDGs apelují na firmy všech velikostí a formátů, aby prostřednictvím svých investic, vývojem nových řešení a zavedenou obchodní praxí podpořily udržitelný rozvoj. To by mělo firmy zároveň vést k tomu, aby snížily negativní dopady své činnosti a současně zvýšily svůj pozitivní příspěvek k naplnění programu udržitelného rozvoje. A právě takové firmy hledáme a podporujeme.

Veřejná sféra

Agenda udržitelného rozvoje se však netýká jen podnikatelského prostředí, týká se nás všech, široké veřejnosti i nekomerčních subjektů. Právě ty mohou prokázat svou sílu v naplňování SDGs. Vyzýváme všechny neziskové organizace, veřejnou správu, školy, i další instituce, které mají prostřednictvím svých udržitelných projektů co říct, aby tak učinily.

Cena pro mladé leadery do 30 let

Naši budoucnost tvoří současná mladé generace, která pomalu přebírá opratě a určuje tak směřování společnosti. Dáváme prostor těm, kteří vytvářejí lepší svět pomocí inovativních a udržitelných projektů. Těm, kterým ještě nebylo ani 30 let a už mají na svém kontě prokazatelné výsledky v oblasti udržitelného rozvoje. A právě proto si zaslouží naši pozornost. Partnerem ceny je Forbes Česko.

Reporting podle SDGs

Firmy po celém světě postupně mění své byznys modely, aby odpovídaly společenským potřebám a začleňují SDGs nejen do strategie udržitelnosti, ale i do svých nefinančních reportů. Podle nedávné studie společnosti PwC má SDGs ve svých výročních zprávách zahrnuto již přes 60 %. Pro správné a efektivní výkaznictví podle SDGs je důležité v první řadě identifikovat relevantnost jednotlivých SDG a současně nastavit metriky hodnocení, pro pochopení širšího dopadu. A právě takové reporty my hledáme – nejlepší nefinanční reporty za rok 2016/2017, reflektující SDGs.

Cena odborné poroty

Ze všech přihlášených projektů vybírá odborná porota nejlepší SDG projekt, který získá ocenění odborné poroty.

Cena České rozvojové agentury

Cena České rozvojové agentury je udělována za významný přínos k naplňování cílů a principů zahraniční rozvojové spolupráce. Kandidáti mohou být aktéři z řad soukromých firem, nevládních organizací, akademické a výzkumné sféry či měst a obcí. Ocenění se uděluje za inovativní řešení problémů v oblasti globálního udržitelného rozvoje, kterého bylo dosaženo v úzké spolupráci českého a zahraničního subjektu v rozvojové zemi.

Odborná porota navazuje na sílu Private Public Partnership (PPP), tedy spolupráci mezi sektory.

V porotě zasednou zástupci těchto organizací:

Asociace společenské odpovědnosti
Česká rozvojová agentura
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zahraničních věcí
Unilever ČR
Veolia Česká republika
Forbes Česko
Informační centrum OSN v Praze
Ministerstvo životního prostředí
UN Global Compact v Česku
Deloitte Česká republika
Gravelli
Zachraň jídlo