KATEGORIE

Byznys
(veřejné hlasování)
Veřejná sféra
(veřejné hlasování)
Mladý leader
(cena Forbes Česko)
Reporting
(cena odborné poroty za nejlepší reporting udržitelnosti v naplňování SDGs za rok 2017/2018)
Rovnost mužů a žen
(pro projekty, které prosazují rovné postavení mužů a žen)
Zahraniční rozvojová spolupráce
(cena České rozvojové agentury)
Absolutní vítěz
(cena odborné poroty za nejlepší SDGs projekt)

Byznys

SDGs apelují na firmy všech velikostí, aby prostřednictvím svých investic, vývojem nových řešení a zavedenou obchodní praxí podpořily udržitelný rozvoj. To by mělo firmy zároveň vést k tomu, aby snížily negativní dopady své činnosti a současně zvýšily svůj pozitivní příspěvek k naplnění programu udržitelného rozvoje. A právě takové firmy hledáme a podporujeme.

Veřejná sféra

Agenda udržitelného rozvoje se však netýká jen podnikatelského prostředí, týká se nás všech, široké veřejnosti i nekomerčních subjektů. Právě ty mohou prokázat svou sílu v naplňování SDGs. Vyzýváme všechny neziskové organizace, veřejnou správu, školy i další instituce, které mají prostřednictvím svých udržitelných projektů co říct, aby tak učinily.

Mladý leader

Naši budoucnost tvoří současná mladá generace, která pomalu určuje směřování společnosti. Chceme dát prostor těm, kteří vytvářejí lepší svět pomocí inovativních a udržitelných projektů. Těm, kterým ještě nebylo ani 30 let a už mají na svém kontě prokazatelné výsledky v oblasti udržitelného rozvoje. A právě proto si zaslouží naši pozornost. Partnerem ceny je Forbes Česko.

Reporting

Firmy po celém světě postupně mění své byznys modely, aby odpovídaly společenským potřebám a začleňují SDGs nejen do strategie udržitelnosti, ale i do svých nefinančních reportů. Podle nedávné studie společnosti PwC má SDGs ve svých výročních zprávách zahrnuto již přes 70 %. A právě takové reporty hledáme – nejlepší nefinanční reporty za rok 2017/2018, reflektující SDGs.

Rovnost mužů a žen

Rovnost mužů a žen je jedním ze základních pilířů spravedlivé společnosti. Jejich rovnoměrné zastoupení má pozitivní vliv na ekonomický růst a rozvoj společnosti. I přesto stále existuje řada oblastí a oborů, kterým výrazně dominují muži. Oceňujeme projekty, které prosazují rovné postavení mužů a žen, posilují postavení žen ve společnosti a naplňují tak SDG 5.

Zahraniční rozvojová spolupráce

Ocenění České rozvojové agentury za významný přínos k naplňování cílů a principů zahraniční rozvojové spolupráce. Ocenění je udělováno za inovativní řešení problémů v oblasti globálního udržitelného rozvoje, kterého bylo dosaženo v úzké spolupráci českého a zahraničního subjektu v rozvojové zemi. Partnerem ceny je Česká rozvojová agentura.

Absolutní vítěz

Ze všech přihlášených projektů (kromě kategorie Reporting a Mladý leader) vybírá odborná porota nejlepší projekt, který získá speciální ocenění odborné poroty.

Blíže k hodnocení naleznete v pravidlech soutěže.