JRK Česká republika
Pro méně odpadu

Projekt je založený na jednoduché myšlence „Pro méně odpadu”. Cílem je minimalizace odpadů v obcích a městech. Jedním ze stovek pozitivních příkladů je Prostřední Bečva – obec, která v roce 2017 ušetřila celkem 334 000 Kč, snížila množství směsného komunálního odpadu o 31 % a zavedla tak motivační systém pro své občany. Projekt pomáhá systematicky snižovat množství odpadů prostřednictvím fyzických analýz odpadů, systému kompostování bioodpadů, inovativní technologie, která promění zbytky jídel na substrát, vzdělávacích kampaní a chytrého systému evidence odpadů ECONIT, který JRK vyvíjí.

www.meneodpadu.cz