Glopolis – Menu pro změnu

Projekt Menu pro změnu ukazuje, že Česko dokáže přispět k tomu, aby nové generace v 9 zemích EU věděly, jak měnit svět k lepšímu. Máme-li být aktivními občany, potřebujeme oporu ve vzdělávání. Menu pro změnu přispívá k řešení velkých celosvětových problémů prostřednictvím mezinárodního vzdělávacího programu o zodpovědné spotřebě potravin. 200 000 žáků a studentů v projektu objevuje souvislosti mezi každodenními volbami potravin a globálními problémy současnosti, typu změny klimatu. Na 550 mateřských, základních i středních Ekoškolách reagují na otázky, jak pečovat o zdroje planety Země i o spravedlivé vztahy mezi jejími obyvateli. Uskutečňují tím cestu od pochopení negativních dopadů našeho životního stylu k nalezení konkrétních, zvládnutelných, řešení s pozitivním dopadem pro celý svět. Projekt vychází z dlouholeté praxe environmentálního vzdělávání mezinárodní sítě Ekoškol a propojuje ji s expertízou leadra projektu Glopolis v oblasti globálního vzdělávání, globálních potravinových systémů a rozvojové problematiky.