Czechitas
Czechitas Nová Generace

Projekt Czechitas Nová Generace pomáhá dětem a dospívajícím najít cestu k IT, aby mohli pomocí moderních technologií měnit svět. Hravou a interaktivní formou jsou účastníci vzděláváni v programování, robotice, grafice. Czechitas vytváří příjemné prostředí a kvalitní výukové nástroje reagující na aktuální trendy v IT a nutnost jejich znalosti při uplatnění (nejen) na trhu práce.
V roce 2017 bylo proškoleno 160 pedagogů, kteří budou učit informatiku moderní a zábavnou formou pro více než 2 000 žáků. Až 70 % absolventek Letních škol IT se přihlásilo na vysokou školu technického zaměření.

www.czechitas.cz