Člověk v tísni
Podpora vzdělávání v Sýrii

Válka v Sýrii trvá 7 let. Nejhůře dopadá na děti, které často nepoznaly nic, než život ve válce. Právě pro ně je klíčové vzdělání a školní prostředí, které jim pomáhá vyrovnat se s traumaty. Téměř 2 miliony syrských dětí ale do školy chodit nemohou.
Člověk v tísni v roce 2014 začal s podporou 6 škol, dnes jich v provinciích Aleppo a Idlíb podporuje 35. Opravuje je, přispívá na mzdy učitelů, distribuuje pomůcky a zlepšuje bezpečnost. Důležitá je také psychosociální pomoc traumatizovaným dětem. Do škol chodí 11 230 žáků. Člověk v tísni se snaží, aby z nich nevyrostla ztracená generace.

www.clovekvtisni.cz