Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny


  Inspirace z praxe  Podcíle

INSPIRACE Z ČESKA:

Czechitas – Nová generace

Projekt Czechitas Nová Generace pomáhá dětem a dospívajícím najít cestu k IT, aby mohli pomocí moderních technologií měnit svět kolem sebe. V rámci intenzivních kurzů, jako jsou příměstské tábory, víkendové kempy nebo letní školy, jsou účastníci hravou a interaktivní formou vzdělávání v programování, robotice, grafice. Projekt Nová Generace se zaměřuje na děti od 8 let, jejich rodiče i pedagogy. V roce 2017 bylo proškoleno 160 pedagogů, kteří budou učit informatiku moderní a zábavnou formou pro více než 2 000 žáků.

Více ZDE

AMBASADOR SDG 4

Taťána le Moigne

ředitelka české a slovenské pobočky společnosti Google

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ:

Unilever

Společnost Unilever vzdělává své zákazníky. Prostřednictvím unikátní řady hygienických prostředků s názvem Lifebuoy propaguje jednoduché návody na změny v chování související s hygienickými návyky. Příkladem je obyčejné mytí rukou. Cílem této řady těchto produktů je zlepšit zdraví a spokojenost lidí v rozvojových zemích. Program se soustředí nejen na mytí rukou, ale také na ústní hygienu či na pití bezpečné pitné vody.

Více ZDE

BRICK Education

Kio Kit od společnosti BRICK Education představuje jednoduché a elegantní řešení, které pomáhá a rozvíjí školství v rozvojových zemích. Vzdělávací programy jsou využitelné kdekoli, v mžiku dokážou proměnit obyčejnou třídu v moderní digitální učebnu. Umožňují tak čerpat přínosy digitálního světa, přímo uprostřed Afriky. Tablety jsou vybaveny bateriemi s dostatečnou kapacitou a jsou tak přizpůsobené místním podmínkám venkovských oblastí.

Více ZDE

PODCÍLE

Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci ukončili bezplatné, rovnoprávné a kvalitní primární a sekundární základní vzdělání, které bude mít odpovídající a efektivní studijní výsledky

Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci měli možnost kvalitního rozvoje v raném dětství, aby měli přístup k předškolní péči a vzdělání tak, že budou připraveni pro základní vzdělávání

Do roku 2030 zajistit rovný přístup všech žen a mužů k cenově dostupnému a kvalitnímu odbornému, učňovskému a vyššímu vzdělání, včetně univerzitního

Do roku 2030 výrazně zvýšit počet mladých a dospělých, kteří mají příslušné dovednosti včetně technických a odborných, které budou předpokladem pro zaměstnání, důstojné pracovní zařazení a pro podnikání

Do roku 2030 eliminovat genderové nerovnosti ve vzdělávání a zajistit rovný přístup ke všem úrovním vzdělání a odborné přípravy pro znevýhodněné – osoby se zdravotním postižením, původní obyvatelstvo či ohrožené děti

Do roku 2030 zajistit, aby všichni mladí a značná část dospělých mužů i žen dosáhli čtenářské a matematické gramotnosti

Do roku 2030 zajistit, aby všichni studenti získali znalosti a dovednosti potřebné k podpoře udržitelného rozvoje, mimo jiné prostřednictvím vzdělávání o udržitelném rozvoji a trvale udržitelném způsobu života, o lidských právech, genderové rovnosti, dále pomocí podpory kultury míru a nenásilí, globálního občanství i docenění kulturní rozmanitosti a příspěvku kultury k udržitelnému rozvoji

Vybudovat a vylepšit genderově citlivá vzdělávací zařízení, která budou vhodná pro děti i lidi se zdravotním postižením, a poskytnout bezpečné, nenásilné, inkluzivní a efektivní vzdělávací prostředí pro všechny

Do roku 2020 výrazně na celém světě rozšířit počet stipendií pro studenty z rozvojových zemí – zejména těch nejméně rozvinutých, malých ostrovních rozvojových a afrických států – pro zápis do vysokoškolského vzdělávání, učňovské přípravy a vzdělávacích programů v informačních a komunikačních technologiích, technologických, stavebních a vědeckých oborech v rozvinutých i rozvojových státech

Do roku 2030 výrazně zvýšit počty kvalifikovaných učitelů, a to i prostřednictvím mezinárodní spolupráce pro vzdělávání učitelů v rozvojových zemích, zejména těch nejméně rozvinutých, a malých ostrovních rozvojových státech
Zdroj: Informační centrum OSN V Praze, 2018

TIPY:

Sdílejte, nikoli pouze lajkujte. Když na sociálních sítích narazíte na zajímavý příspěvek o ženských právech nebo změně klimatu, sdílejte ho, ať se o něm dozvědí i vaši přátelé.

Oznamte kyberšikanu. Když si na nástěnce nebo v chatovací místnosti všimnete projevů obtěžování, upozorněte na jejich původce.

Buďte informovaní. Sledujte místní zpravodajství a udržujte si přehled současném dění a Globálních cílech na @GlobalGoalsUN.

Dejte nám vědět o svých aktivitách na podporu globálních cílů: používejte na sociálních sítích hashtag #SDGs, #GlobálníCíle a ‪#GlobalGoals.