Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství


  Inspirace z praxe  Podcíle

INSPIRACE Z ČESKA:

Tesco Stores – Žádné jídlo nazmar

Díky dlouhodobým partnerstvím, odpovědné výrobě a spotřebě je Tesco Stores schopno snižovat potravinový odpad a pomoci potravinami tam, kde jich je nedostatek. V oblasti prevence plýtvání potravinami se zaměřuje především na darování potravinových přebytků, národní potravinové sbírky, podporu potravinových bank, spolupráci s dodavateli, uveřejňování transparentních dat o vlastním plýtvání, odpovědné obchodování, inovace ve svém provozu a vzdělávání široké i odborné veřejnosti.

Více ZDE

AMBASADOR SDG 2

Jiří Mádl

herec a režisér

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ:

Hampton Creek

Společnost Hampton Creek hledá v rámci své značky Just nové využití rostlinných bílkovin s cílem přeměnit současný potravinový systém tak, aby dobré a chutné jídlo bylo zároveň zdravé, udržitelné a cenově dostupné. Projekt je založen na analýze více než 400 000 druhů rostlin, které by mohly být využity k výrobě potravin. První z řady nových udržitelných produktů je například rostlinná majonéza Just Mayo.

Více ZDE

Nová globální strava řešením celosvětové potravinové krize

Změna přístupu ke stravování se ukazuje jako jedna z příležitostí jak čelit globální potravinové krizi. Je důležité přivést zpět na naše talíře potraviny bohaté na bílkoviny, znovu začít potraviny pěstovat a využívat lokální suroviny. Pomoci s touto změnou mohou lídři v oblasti potravinového průmyslu, slavní kuchaři či každý spotřebitel sám za sebe.

Více ZDE

World Wildlife Fund

Cílem projektu od World Wildlife Fund s podporou Americké asociace hotelů a ubytování a Rockefellerovy nadace je zajistit, aby se plýtvání potravinami v hotelnictví stalo navždy minulostí. Mezi hotely, které se do projektu zapojily, patří Hilton, Hyatt, InterContinental Hotels Group či Marriott International.

Více ZDE

PODCÍLE

Do roku 2030 vymýtit hlad a zajistit přístup všem lidem, zejména chudým a ohroženým, včetně malých dětí, k bezpečné, výživné a dostačující stravě po celý rok

Do roku 2030 odstranit všechny formy podvýživy a do roku 2025 dosáhnout mezinárodně dohodnutých cílů ohledně zakrnění a hubnutí dětí mladších pěti let a vyřešit výživové potřeby dospívajících dívek, těhotných a kojících žen a starších osob

Do roku 2030 zdvojnásobit zemědělskou produktivitu a příjmy malých zemědělců – zejména žen, původních obyvatel, rodinných farmářů, pastevců a rybářů – pomocí zajištění bezpečného a rovného přístupu k půdě, dalším výrobním zdrojům (a vstupům), znalostem, finančním službám, trhům a vytvářením příležitostí k vytváření přidané hodnoty a přístupu k zaměstnání v nezemědělském sektoru

Do roku 2030 zajistit/zavést systémy udržitelné výroby potravin a (zavést) odolné zemědělské postupy, které zvýší produktivitu a výrobu a pomohou zachovat ekosystémy posilující schopnosti půdy přizpůsobit se klimatické změně, extrémnímu počasí, suchu, záplavám a dalším pohromám, a které postupně zlepší kvalitu půdy

Do roku 2020 zajistit zachování genetické rozmanitosti osiv, pěstovaných plodin, hospodářských a domácích zvířat a jejich divoce žijících příbuzných druhů, mimo jiné pomocí správně spravovaných a diverzifikovaných semenných a rostlinných bank na národní, regionální i mezinárodní úrovni a zajistit přístup ke spravedlivému sdílení přínosů z využívání genetických zdrojů a tradičních poznatků, v souladu s mezinárodními dohodami

Zvýšit investice, mimo jiné i prostřednictvím posílené mezinárodní spolupráce, do venkovské infrastruktury, zemědělského výzkumu a nadstavbových služeb, vývoje technologií a genových bank zvířat a rostlin za účelem zlepšení zemědělských výrobních kapacit v rozvojových zemích, zejména v těch nejméně rozvinutých

Napravit a předcházet obchodním omezením a pokřivením na světových zemědělských trzích, mimo jiné prostřednictvím souběžného odstranění všech forem dotací na vývoz a dalších opatření s obdobným účinkem, v souladu s mandátem rozvojového kola v Dauhá

Přijmout opatření k zajištění řádného fungování trhu potravinářských komodit a jejich derivátů a usnadnit včasný přístup k informacím o trhu, včetně informací o potravinových rezervách, s cílem přispět k omezení extrémní volatility cen potravin
Zdroj: Informační centrum OSN V Praze, 2018

TIPY:

Jezte méně masa, drůbeže a ryb. Na produkci masa je zapotřebí více zdrojů než na rostlinnou produkci.

Zamrazujte čerstvé produkty i zbylé jídlo, které nedokážete zkonzumovat dříve, než by se zkazilo. Stejně můžete nakládat i s hotovým jídlem z donášky, pokud víte, že je nebudete chtít zítra dojíst. Ušetříte tak jídlo i peníze.

Když si v restauraci objednáte mořské plody, vždy se ptejte, jestli podnik podává udržitelné plody moře. Dejte svým oblíbeným podnikům na srozuměnou, že máte zájem o mořské plody z produkce šetrné k oceánu.

Dejte nám vědět o svých aktivitách na podporu globálních cílů: používejte na sociálních sítích hashtag #SDGs, #GlobálníCíle a ‪#GlobalGoals.