Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních


  Inspirace z praxe  Podcíle

INSPIRACE Z ČESKA:

Člověk v tísni – Podpora vzdělávání v Sýrii

Válka v Sýrii nejhůře dopadá na děti, které často nepoznaly nic jiného než život ve válce. Právě pro ně je klíčové vzdělání a školní prostředí, které jim pomáhá vyrovnat se s traumatickými zážitky. Téměř dva miliony syrských dětí ale do školy chodit nemohou, další milion a půl se mimo školu může rychle ocitnout. Člověk v tísni v roce 2014 začal s podporou šesti škol, dnes jich v provinciích Aleppo a Idlíb podporuje 35. Zajišťuje jejich provoz, opravuje je, přispívá na mzdy učitelů, distribuuje pomůcky a zlepšuje bezpečnost.

Více ZDE

AMBASADOR SDG 16Lenka Bradáčová

vrchní státní zástupkyně a nejvlivnější žena Česka

Lenka Bradáčová

vrchní státní zástupkyně a nejvlivnější žena Česka

Karel Janeček

matematik, podnikatel a bojovník proti korupci

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ:

MasterCard

Společnost MasterCard ve spolupráci s nigerijskou vládou zavedla elektronickou ID kartu, která umožnila více než 13 milionům Nigerijců platit elektronicky. Po dokončení pilotního programu plánuje NIMC zavést více než 100 milionů karet pro 170 milionů občanů Nigérie. To z této iniciativy činí největší zavedení elektronického platebního řešení v zemi a nejširší program pro finanční začleňování v Africe.

Více ZDE

Turkcell

Turkcell poskytuje bezplatnou mobilní aplikaci s názvem Hello Hope, která pomáhá uprchlíkům se rychleji a úspěšněji integrovat do turecké společnosti a přispívá tak ke snížení nerovností. Společnost využívá jazykových karet (tzv. flash cards), služeb okamžitého překladu řeči a poskytuje informace o přístupu k veřejným službám jako je zdravotní péče a vzdělávání.

Více ZDE

Bitfury

Společnost Bitfury společně s vládou Gruzínské republiky zavedla soukromý blokový systém založený na bezpečnosti Bitcoin Blockchain. Ten zajistí bezpečné a transparentní transakce s nemovitostmi. Je to poprvé, co národní vláda používala Bitcoin Blockchain k zabezpečení a ověřování oficiálních akcí, což zvyšuje bezpečnost transakcí s nemovitostmi.

Více ZDE

PODCÍLE

Výrazně snížit všechny formy násilí a související míru úmrtnosti všude na světě

Skoncovat se zneužíváním, vykořisťováním a obchodem s lidmi a všemi formami násilí na dětech a jejich mučení

Podporovat svrchovanost práva na národní i mezinárodní úrovni a zajistit rovný přístup ke spravedlnosti pro všechny

Do roku 2030 výrazně snížit pohyb nezákonných finančních prostředků a zbraní, usilovat o navrácení odcizeného majetku a bojovat proti všem formám organizovaného zločinu

Podstatně omezit korupci a úplatkářství ve všech formách

Vytvořit účinné, odpovědné a transparentní instituce na všech úrovních

Zajistit odpovědné, inkluzivní, participační a zastupitelské rozhodování na všech úrovních

Rozšířit a posílit zapojení rozvojových zemí do rozhodování v mezinárodních institucích

Do roku 2030 poskytnout všem právní subjektivitu, včetně registrace při narození

Zajistit veřejnosti přístup k informacím a ochranu základních svobod, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními dohodami

Posílit příslušné instituce státu, mimo jiné prostřednictvím mezinárodní spolupráce, pro budování kapacit na všech úrovních pro boj proti násilí, terorismu a trestné činnosti, zejména v rozvojových státech

Podporovat a prosazovat nediskriminační zákony a politiku udržitelného rozvoje
Zdroj: Informační centrum OSN V Praze, 2018

TIPY:

Využijte svého práva zvolit si představitele své země i místní komunity.

Vystupte veřejně! Požadujte od svých místních i národních představitelů, aby se zapojovali do iniciativ, které neškodí lidem ani planetě. Můžete také vyjádřit svou podporu Pařížské dohodě a požadovat, aby ji váš stát ratifikoval, pokud to ještě neudělal.

Buďte informovaní. Sledujte místní zpravodajství a udržujte si přehled současném dění a Globálních cílech na @GlobalGoalsUN.

Dejte nám vědět o svých aktivitách na podporu globálních cílů: používejte na sociálních sítích hashtag #SDGs, #GlobálníCíle a ‪#GlobalGoals.