Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů


  Inspirace z praxe  Podcíle

INSPIRACE Z ČESKA:

Vodafone – Internet věcí

Internet věcí (IoT) je převratná technologie, která umožňuje strojům, přístrojům, senzorům apod. komunikovat mezi sebou a okolím prostřednictvím internetu. Řešení IoT otevírá nové možnosti i v boji proti klimatickým změnám, v rozšiřování technologií pro dodávky moderních udržitelných energetických služeb a v usnadňování přístupu k nim. Internet věcí tiše bojuje proti emisím CO2 tak, že průmysl a infrastrukturu mění v energeticky úspornější. Ve městech snižuje spotřebu zdrojů a inovativní zbraní pomáhá planetě proti emisím skleníkových plynů.

Více ZDE

AMBASADOR SDG 13

Ben Christovao

zpěvák a skladatel

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ:

Cotton made in Africa

Díky rostoucí poptávce po udržitelné bavlně s označením Cotton made in Africa ze strany textilního odvětví se na trh dostalo okolo 50 milionů textilií. Poptávka po látkách s označením CmiA přitom nepřišla jen od velkých řetězců, ale i od malých módních značek bez mezinárodního přesahu. CmiA, v současné době největší společnost pro udržitelnou bavlnu z Afriky, certifikuje až 30 % produkce bavlny v subsaharské Africe.

Více ZDE

M&M’s

Čokoládový výrobce Mars se se svým slavným produktem M&M’s zavázal, že do roku 2050 investuje přesně miliardu amerických dolarů s cílem snížit o 67 % emise skleníkových plynů v dodavatelském řetězci. V rámci politiky tzv. „udržitelné generace“ plánuje Mars vynaložit prostředky také do obnovitelné energie, udržitelné spotřeby, mezioborové spolupráce nebo například do podpory udržitelného zemědělství.

Více ZDE

#CleanSeas

V reakci na kampaň OSN za životní prostředí #CleanSeas se Indonésie zavázala snížit do roku 2025 znečištění plastem o 70 %. Tento závazek představuje ohromný krok vpřed ve snižování více než 8 milionů tun plastového odpadu, který každoročně končí v oceánech. Záplava plastovými odpadky není jen problémem Indonésie. Severní Amerika nebo evropské země spotřebují až pětkrát více plastu na osobu než obyvatelé v Asii.

Více ZDE

PODCÍLE

Ve všech zemích zvýšit odolnost a schopnost adaptace na nebezpečí související s klimatem a přírodními pohromami

Začlenit opatření v oblasti změny klimatu do národních politik, strategií a plánování

Zlepšit vzdělávání a zvyšování povědomí o klimatické změně, rozšířit lidské i institucionální kapacity pro zmírňování změny klimatu, adaptaci na ni, snižování jejích dopadů a včasné varování

Uvést do praxe závazek přijatý vyspělými zeměmi v Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a do roku 2020 společně dát k dispozici ze všech zdrojů 100 miliard ročně na řešení potřeb rozvojových zemí v souvislosti se smysluplnými opatřeními na zmírňování a transparentností při jejich zavádění a plně zprovoznit Zelený klimatický fond v co nejkratší době

Podporovat mechanismy pro zvyšování kapacit pro efektivní plánování a řízení v oblasti změny klimatu v nejméně rozvinutých zemích, se zaměřením na ženy, mládež, místní a přehlížené komunity

* S vědomím, že Rámcová úmluva OSN o změně klimatu je primárním mezinárodním, mezivládním fórem pro vyjednávání globální reakce na změnu klimatu.

Zdroj: Informační centrum OSN V Praze, 2018

TIPY:

Sdílejte, nikoli pouze lajkujte. Když na sociálních sítích narazíte na zajímavý příspěvek o ženských právech nebo změně klimatu, sdílejte ho, ať se o něm dozvědí i vaši přátelé.

Udělejte si malý průzkum online a nakupujte pouze od firem, o kterých víte, že používají udržitelné postupy a nepoškozují životní prostředí.

Kompostujte. Kompostování bioodpadu pomůže snížit dopady na životní prostředí a zrecyklují se jím živiny.

Udržujte své auto v dobrém stavu: dobře udržovaný vůz bude vypouštět méně toxických plynů.

Vystupte veřejně! Požadujte od svých místních i národních představitelů, aby se zapojovali do iniciativ, které neškodí lidem ani planetě. Můžete také vyjádřit svou podporu Pařížské dohodě a požadovat, aby ji váš stát ratifikoval, pokud to ještě neudělal.

Dejte nám vědět o svých aktivitách na podporu globálních cílů: používejte na sociálních sítích hashtag #SDGs, #GlobálníCíle a ‪#GlobalGoals.