Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu


  Inspirace z praxe  Podcíle

INSPIRACE Z ČESKA:

Contiqua

Průmyslová výroba není nikdy 100% efektivní. V průměru 16 % materiálů z ní odchází jako odpad, přestože jde často o materiály prvotřídní. A právě z těchto zbytků navrhuje Contiqua nové produkty. Spojuje v nich design, storytelling a udržitelnost – nejde o jednorázové akce, ale systematické řešení. Tým Contiqua zároveň buduje databázi těch nejkvalitnějších sekundárních materiálů, které v současné době není možné efektivně recyklovat, a pořádá workshopy, kde designéři navrhují nové produkty.

Více ZDE

AMBASADOR SDG 12Kato

vlastním jménem Adam Svatoš – český rapper, DJ a textař v reklamní agentuře

Lukáš Hejlík

herec, moderátor a gastronomický nadšenec

Kato

vlastním jménem Adam Svatoš – český rapper, DJ a textař v reklamní agentuře

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ:

Champions 12.3

Proti plýtvání potravinami a snížení odpadů po celém světě bojuje skupina Champions 12.3, která se skládá z vedoucích pracovníků vlád, byznysu, mezinárodních organizací, pracovníků výzkumných institucí, zástupců zemědělství i občanské společnosti. Ti všichni se podílejí na vytváření politického, obchodního a společenského impulsu ke snížení ztrát potravin a odpadů po celém světě.

Více ZDE

Petit Pli

Problematikou dětského textilního odpadu se zabývá Ryan Mario Yasin, který navrhl řadu dětských oděvů s názvem Petit Pli. Ta je charakterizována skládaným systémem z ultralehkého, nepromokavého a prodyšného textilu, který se zvětšuje spolu s rostoucím dítětem.

Více ZDE

Udržitelné spotřebiče

Mít čistou domácnost je jistě příjemné, mít ale čisté životní prostředí je ještě o něco lepší. Řada domácích spotřebičů včetně kuchyňských pomocníků, které denně používáme se tváří neškodně, spotřebiče ale mají často ničivé dopady na životní prostředí. Každý z nich lze nahradit udržitelnou variantou.

Více ZDE

PODCÍLE

Uplatňovat desetiletý rámec programů pro udržitelnou spotřebu a výrobu se zapojením všech států v čele s rozvinutými a s přihlédnutím k rozvoji a schopnostem států rozvojových

Do roku 2030 dosáhnout udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a jejich efektivního využívání

Do roku 2030 snížit v přepočtu na hlavu na polovinu globální plýtvání potravinami na maloobchodní a spotřebitelské úrovni a snížit ztráty potravin v celém výrobním a zásobovacím procesu, včetně posklizňových ztrát

Do roku 2020 dosáhnout k životnímu prostředí šetrného nakládání s chemickými látkami a odpady během celého jejich životního cyklu, v souladu s dohodnutými mezinárodními rámci, a výrazně snížit jejich uvolňování do ovzduší, vody a půdy tak, aby se minimalizovaly nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí

Do roku 2030 výrazně snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a opětovného používání

Podporovat podniky, zejména velké a nadnárodní společnosti, aby přijaly udržitelné postupy a začlenily informace o udržitelnosti do svých pravidelných zpráv

Prosazovat udržitelné postupy v zadávání veřejných zakázek v souladu s národními politikami a prioritami

Do roku 2030 zajistit, aby lidé v celém světě měli relevantní informace a povědomí o udržitelném rozvoji a životním stylu v souladu s přírodou

Podporovat rozvojové země, aby posílily své vědecké a technologické kapacity, a přešly tak k udržitelnějšímu způsobu výroby a spotřeby

Vytvořit a zavést nástroje pro sledování dopadů udržitelného rozvoje na cestovní ruch, který vytváří pracovní místa a podporuje místní kulturu a produkty

Usměrnit neefektivní dotace na fosilní paliva podporující nadbytečnou spotřebu odstraňováním pokřivení trhu v souladu s podmínkami v jednotlivých státech, mimo jiné prostřednictvím daňové restrukturalizace a rušením těchto škodlivých dotací tam, kde existují, aby byl zřejmý jejich dopad na životní prostředí. Je potřeba přitom brát plně v úvahu specifické potřeby a podmínky rozvojových zemí a minimalizovat možné negativní dopady na jejich rozvoj způsobem, který bude chránit chudé a dotčené komunity
Zdroj: Informační centrum OSN V Praze, 2018

TIPY:

Kompostujte. Kompostování bioodpadu pomůže snížit dopady na životní prostředí a zrecyklují se jím živiny.

Vyhněte se používání jednorázových lahví na vodu a šálků na kávu. Snížíte množství odpadu a třeba i ušetříte peníze.

Když jdete na nákup, vezměte si vlastní nákupní tašku. Zbavte se igelitových tašek a používejte své vlastní, vhodné k opakovanému použití. Nakupujte zboží s co nejmenším množstvím obalů.

Šetřete ubrousky. Nepotřebujete jich celou hrst, abyste mohli sníst občerstvení do ruky. Vezměte si jen tolik ubrousků, kolik nezbytně potřebujete.

Recyklování papíru, plastů, skla a hliníku zabraňuje narůstání skládek.

Nakupujte chytře. Nepodléhejte marketingovým trikům, pod jejichž vlivem nakupujete více potravin, než potřebujete, a to především rychle se kazící potraviny. Jsou možná levnější, ale ve výsledku se vám prodraží, pokud se zkazí a musíte je vyhodit.

Kupujte „směšnou zeleninu“: mnoho ovoce a zeleniny se vyhazuje, protože nemají ten „správný“ tvar, velikost nebo barvu.

Zvolte lepší pleny. Dávejte svému dítěti textilní pleny nebo kupujte pleny od značky šetrné k životnímu prostředí.

Udělejte si malý průzkum online a nakupujte pouze od firem, o kterých víte, že používají udržitelné postupy a nepoškozují životní prostředí.

Dejte nám vědět o svých aktivitách na podporu globálních cílů: používejte na sociálních sítích hashtag #SDGs, #GlobálníCíle a ‪#GlobalGoals.