Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce


  Inspirace z praxe  Podcíle

INSPIRACE Z ČESKA:

JRK Česká republika – Méně odpadu

Cílem projektu je snižování množství směsného komunálního odpadu, předcházení jeho vzniku a zvyšování míry třídění v obcích a městech. Jedním ze stovek pozitivních příkladů je Prostřední Bečva – obec, která v roce 2017 ušetřila celkem 334 000 Kč, snížila množství směsného komunálního odpadu o 31 % a zavedla tak motivační systém pro své občany. Projekt pomáhá systematicky snižovat množství odpadů prostřednictvím fyzických analýz odpadů a systému kompostování bioodpadů.
Více ZDE

AMBASADOR SDG 11

Klára Vytisková

zpěvačka a skladatelka

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ:

Dunkerk

Řada francouzských měst ve snaze bojovat s dopravními zácpami, znečištěným ovzduším a sociální nerovností, zavádí městskou hromadnou dopravu v některé dny zdarma. Jedná se o opatření, která mají motivovat obyvatele, aby ještě více využívali hromadné dopravy a ulevili tak životnímu prostředí. Obyvatelé přístavního města Dunkerk mohou jezdit městskou hromadnou dopravou zcela zdarma.

Více ZDE

Archiblox

Britská stavební společnost Archiblox do svých projektů modulárních prefabrikovaných domů začleňuje nejlepší environmentálně šetrné designové postupy a technologické vychytávky. Díky nim je energetická náročnost domu snížena na minimum, domy jsou tzv. uhlíkově pozitivní a dosahují minimální ekologické stopy. Posuvné zahradní stěny dle potřeby umožňují či naopak blokují příliv slunečního svitu do interiéru.

Více ZDE

King’s Cross

V srdci Londýna se při rozvoji městské čtvrti King’s Cross myslí na ochranu kulturního dědictví a na udržitelnost. Na ploše 67 hektarů byla vytvořena nová čtvrť: 50 budov, 1 900 domů, 20 nových ulic a 10 nových parků. Úprava zahrnula energeticky úsporné budovy, systém zelené dopravy i programy výstavby nových stromů. Žije, pracuje nebo studuje zde 30 000 lidí – jsou důkazem, že udržitelná řešení mohou zlepšovat životy místních lidí.

Více ZDE

PODCÍLE

Do roku 2030 zajistit všem přístup k odpovídajícímu, bezpečnému a cenově dostupnému bydlení a základním službám, zlepšit podmínky bydlení ve slumech

Do roku 2030 poskytnout všem přístup k bezpečným, finančně dostupným, snadno přístupným a udržitelným dopravním systémům zlepšit bezpečnost silničního provozu zejména rozšířením veřejné dopravy se zvláštním důrazem na potřeby lidí v těžké situaci jako ženy, děti, osoby se zdravotním postižením a starší osoby

Do roku 2030 posílit inkluzivní a udržitelnou urbanizaci a kapacity pro participativní, integrované a udržitelné plánování a správu měst a obcí ve všech zemích

Zlepšit úsilí na ochranu a záchranu světového kulturního a přírodního dědictví

Do roku 2030 výrazně snížit počet úmrtí a dalších negativních dopadů přírodních katastrof zahrnujících pohromy spojené s vodou. Týká se to také přímých ekonomických ztrát ve vztahu ke globálnímu HDP. Zvláštní pozornost je nutné věnovat ochraně chudých a zranitelných lidí

Do roku 2030 snížit nepříznivý dopad životního prostředí měst na jejich obyvatele, zejména zaměřením pozornosti na kvalitu ovzduší a nakládání s komunálním i jiným odpadem

Do roku 2030 zajistit všeobecný přístup k bezpečné, inkluzivní a přístupné městské zeleni a veřejnému prostoru, zejména pro ženy a děti, starší osoby a osoby se zdravotním postižením

Podporovat pozitivní ekonomické, sociální a environmentální vazby mezi městskými, příměstskými a venkovskými oblastmi zlepšením národního a regionálního rozvojového plánování

Do roku 2020 výrazně zvýšit počet měst a obcí, které přijímají a realizují integrované politiky a plány na podporu inkluze, účinného využívání zdrojů, zmírňování a adaptace na změnu klimatu, odolnost vůči katastrofám, a vypracovat a realizovat komplexní řízení rizik katastrof na všech úrovních v souladu se Sendaiským rámcem pro DRR 2015 – 2030

Podporovat nejméně rozvinuté země, mimo jiné prostřednictvím finanční a technické pomoci, při stavbě udržitelných a odolných budov s využitím místních materiálů
Zdroj: Informační centrum OSN V Praze, 2018

TIPY:

Využijte svého práva zvolit si představitele své země i místní komunity.

Jezděte na kole, choďte pěšky nebo používejte veřejnou dopravu. Auto používejte, jen pokud se vás sejde větší skupina.

Udržujte své auto v dobrém stavu: dobře udržovaný vůz bude vypouštět méně toxických plynů.

Vyhněte se používání jednorázových lahví na vodu a šálků na kávu. Snížíte množství odpadu a třeba i ušetříte peníze.

Když jdete na nákup, vezměte si vlastní nákupní tašku. Zbavte se igelitových tašek a používejte své vlastní, vhodné k opakovanému použití.

Dejte nám vědět o svých aktivitách na podporu globálních cílů: používejte na sociálních sítích hashtag #SDGs, #GlobálníCíle a ‪#GlobalGoals.