Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi


  Inspirace z praxe  Podcíle

INSPIRACE Z ČESKA:

ProSpolužáky.cz

Společnost ProSpolužáky.cz si klade za cíl zlepšit aktuální stav školství. Cílem je, aby studenti chápali, jak se danou látku naučit a k čemu jim bude v reálném životě. Jedná se o předměty jako matematika, chemie nebo fyzika, které jsou všeobecně vnímány tak, že je mohou pochopit opravdu jen ti „chytří studenti“. Učebnice a pracovní sešity „pro spolužáky“ pomáhají jak studentovi, tak i samotnému učiteli. V učebnicích se používá srozumitelný jazyk, aby učivo pochopil opravdu každý, nehledě na dosažené vzdělání, věk či sociální situaci.

Více ZDE

AMBASADOR SDG 10

Yemi A.D.

český umělec, tanečník a podnikatel

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ:

People Like Us

Dle nedávno zveřejněné studie je na plný pracovní úvazek zaměstnáno pouze 16 % autistů, a to navzdory faktu, že valná většina z nich by pracovala ráda. Toto přání vyslyšeli bratři Lars a Jesper Carlsenovi. V dánském městečku Skippinge otevřeli v roce 2016 pivovar People Like Us, který zaměstnává výhradně autisty. Zakladatelé zároveň vlastní podnik LeVas, který osoby s autismem vzdělává a školí.

Více ZDE

Heineken

Společnost Heineken uvedla na trh krátkou reklamu od agentury Publicis London. V reklamě vystupují skuteční Britové s vyhraněnými názory, které vnímají jako ty správné. Každý z nich je v páru s někým, kdo má názory protichůdné. Pár je propojen skrze projekt, na kterém musí spolupracovat, vzájemně se tak poznat na hlubší úrovni. A poté pochopit.

Více ZDE

Paříž a JCDecaux

Paříž zakázala ve veřejných prostorech sexistické a ponižující reklamy zobrazující sexistické stereotypy, homofobní snímky, jakkoli ponižující či urážlivé prezentace žen a mužů, zobrazení etnické diskriminace, diskriminace národnosti, odmítavé a negativní zobrazování starších lidí a seniorů či reklam, které jsou proti lidské důstojnosti. Rada Paříže na tomto projektu spolupracuje s reklamní agenturou JCDecaux.

Více ZDE

PODCÍLE

Do roku 2030 postupně dosáhnout a udržet růst příjmů spodních 40 procent populace na úrovni vyšší než je celostátní průměr

Do roku 2030 posilovat a podporovat sociální, ekonomické a politické začleňování všech, bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní postižení, rasu, etnický původ, náboženské vyznání a ekonomické či jiné postavení

Zajistit rovné příležitosti a snížit nerovnosti, zejména odstraňováním diskriminačních zákonů, politik a postupů, a podporou vhodných právních předpisů, politik a postupů

Přijmout politická opatření, zejména v oblasti fiskální, mzdové a v oblasti sociální ochrany a postupně dosáhnout větší rovnosti

Zlepšit regulaci a monitoring globálních finančních trhů a institucí a posílit uplatňování těchto regulací

Zajistit větší zastoupení a silnější hlas pro rozvojové státy v rozhodování v mezinárodních ekonomických a finančních institucí s cílem vytvořit efektivnější, věrohodnější, spolehlivější a legitimnější instituce

Usnadňovat řízenou, bezpečnou a zodpovědnou migraci a mobilitu lidí, zahrnující uplatňování plánovaných a dobře řízených migračních politik

Uplatňovat zásadu zvláštního a diferencovaného přístupu k rozvojovým zemím, zejména k těm nejméně rozvinutým, v souladu s dohodami Světové obchodní organizace

Podporovat oficiální rozvojovou pomoc (ODA) a finanční toky zahrnující přímé zahraniční investice do států, které to potřebují nejvíce, zejména nejméně rozvinuté, africké země, malé ostrovní a vnitrozemské rozvojové státy, v souladu s jejich národními plány a programy

Do roku 2030 snížit náklady na převody remitencí migrantů na méně než 3 procenta a eliminovat transakční kanály s náklady vyššími než 5 procent
Zdroj: Informační centrum OSN V Praze, 2018

TIPY:

Oznamte kyberšikanu. Když si na nástěnce nebo v chatovací místnosti všimnete projevů obtěžování, upozorněte na jejich původce.

Co nepotřebujete, darujte. Charitativní organizace najdou pro vaše mírně obnošené oblečení, staré knihy a nábytek nové využití.

Vystupte veřejně! Požadujte od svých místních i národních představitelů, aby se zapojovali do iniciativ, které neškodí lidem ani planetě. Můžete také vyjádřit svou podporu Pařížské dohodě a požadovat, aby ji váš stát ratifikoval, pokud to ještě neudělal.

Buďte informovaní. Sledujte místní zpravodajství a udržujte si přehled současném dění a Globálních cílech na @GlobalGoalsUN.

Dejte nám vědět o svých aktivitách na podporu globálních cílů: používejte na sociálních sítích hashtag #SDGs, #GlobálníCíle a ‪#GlobalGoals.