Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě


  Inspirace z praxe  Podcíle

INSPIRACE Z ČESKA:

Albatros Media – Podpora vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí

V rámci podpory předškolního vzdělávání ročně pomáhá Nadace Albatros stovce dětí od 3 do 7 let a připravuje je i jejich rodiče na vstup do kvalitních a inkluzivních mateřských a základních škol. Oblast stipendijní podpory zajišťuje například skrze programy doučování či kariérního poradenství přípravu sociálně znevýhodněných dětí na středních školách, dále pomáhá hradit dojíždění a další náklady spojené se studiem na SŠ, VOŠ nebo VŠ.

Více ZDE

AMBASADOR SDG 1

Lejla Abbasová

moderátorka, zakladatelka neziskové organizace Asante Kenya

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ:

Fishing for prosperity

Projekt Fishing for prosperity, podporovaný rozvojovým programem OSN, se zaměřuje na zvyšování příjmů drobných rybářů na ostrově Idjwi v Demokratické republice Kongo. Rybaření představuje často jedinou možnost obživy místních obyvatel. Problematické jsou však pracovní podmínky: velká část výdělku putuje družstvu a na vybavení, samotný výdělek se pak pohybuje kolem dvou dolarů denně. Iniciativa OSN pomáhá budovat lepší podmínky pro místní rybáře a také nová pracovní místa.

Více ZDE

IKEA

IKEA se v rámci dlouhodobého plánu zavázala zaměstnat přes 200 000 znevýhodněných lidí po celém světě prostřednictvím programů sociálního podnikání. Do svého dodavatelského řetězce zapojuje IKEA syrské uprchlíky, podporuje podnikání žen v Indii či zaměstnává imigranty ve Švédsku.

Více ZDE

Společnost Mars

Společnost Mars buduje ve spolupráci s globální sítí neziskových organizací Oxfam International novou platformu Farmer Income Lab, směřující ke zvyšování úrovně v dodavatelských řetězcích především z rozvojových zemí. Jedná se o síť odborníků, kteří vymýšlejí a testují nové modely spolupráce. Spolupráce má vést ke transformaci dodavatelských řetězců tak, aby byly zajištěny důstojné podmínky místních dodavatelů.

Více ZDE

PODCÍLE

Do roku 2030 odstranit extrémní chudobu všude na světě; extrémní chudoba je v současnosti definována jako život za méně než 1,25 dolaru na den

Do roku 2030 snížit alespoň o polovinu podíl můžu, žen a dětí všech věkových kategorií, kteří žijí v chudobě tak jak je definována v národní legislativě

Zavést na úrovni států vhodné systémy sociální ochrany pro všechny včetně nejpotřebnějších, a do roku 2030 rozšířit jejich dosah na většinu chudých a ohrožených

Do roku 2030 zajistit, aby všichni muži a ženy, zejména chudí a zranitelní, měli stejná práva v přístupu k ekonomickým zdrojům i základním službám, na vlastnictví a možnost nakládat s půdou a stejná práva na další formy vlastnictví, dědictví, přírodní zdroje, příslušné nové technologie a finanční služby, jako například mikrofinancování

Do roku 2030 posílit odolnost chudých a zranitelných a zmírnit jejich zranitelnost před extrémními klimatickými jevy a jinými ekonomickými, sociálními a environmentálními otřesy a pohromami

Zajistit výraznou mobilizaci prostředků z různých zdrojů, mimo jiné i dokonalejší rozvojovou spoluprací, a zajistit tak přiměřené a předvídatelné prostředky pro rozvojové země – zejména nejméně rozvinuté – na zavádění programů a politik na odstranění chudoby ve všech jejích formách

Vytvořit výrazné politické strategie na národní, regionální i mezinárodní úrovni, založené na genderově citlivých rozvojových strategiích na podporu chudých, které povedou ke zrychlení investic do opatření na odstranění chudoby
Zdroj: Informační centrum OSN V Praze, 2018

TIPY:

Co nepotřebujete, darujte. Charitativní organizace najdou pro vaše mírně obnošené oblečení, staré knihy a nábytek nové využití.

Zamrazujte čerstvé produkty i zbylé jídlo, které nedokážete zkonzumovat dříve, než by se zkazilo. Stejně můžete nakládat i s hotovým jídlem z donášky, pokud víte, že je nebudete chtít zítra dojíst. Ušetříte tak jídlo i peníze.

Jezte méně masa, drůbeže a ryb. Na produkci masa je zapotřebí více zdrojů než na rostlinnou produkci.

Dejte nám vědět o svých aktivitách na podporu globálních cílů: používejte na sociálních sítích hashtag #SDGs, #GlobálníCíle a #GlobalGoals.